Przejdź do treści głównej

IV nabór wniosków w konkursie TransferHUB

autor(ka): Organizatorzy
2017-08-04, 15:36
archiwalne
Do 27 sierpnia trwa IV nabór wstępnych wniosków do Ogólnopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych TransferHUB. Na pomysłodawców czekają granty (średnio ok. 30 000 zł) i wsparcie inkubacyjne.

Zapoznaj się z kalendarzem naboru w zakładce Harmonogram (http://www.transferhub.pl/#harmonogram-iv-nabor). Sprawdź warunki naboru w zakładce Dokumenty (http://www.transferhub.pl/#dokumenty).

Zgłoś się korzystając z formularza on-line (http://www.transferhub.pl/#zglos-pomysl).

Czekamy na Twój pomysł na ułatwienie przejścia osobom młodym z edukacji do zatrudnienia!

Ogólnopolski Inkubator Innowacji Społecznych TransferHUB to miejsce pracy (HUB) nad oddolnymi, łączącymi różnorodne światy i doświadczenia pomysłami dotyczącymi wyzwań i barier w przechodzeniu (Transfer) osób młodych z edukacji do zatrudnienia.

TransferHUB to możliwość dla ciebie, żeby sprawdzić siebie i swój pomysł przy wsparciu doradców, tutorów, ekspertów, praktyków, odbiorców i z równie ważnym wsparciem finansowym – w sumie dającymi ci swobodę działania.

Jeżeli więc patrzysz z bliska na problemy i wyzwania (społeczne!) w dobrym wiązaniu edukacji z nabywaniem kwalifikacji przez osoby młode oraz ze znajdowaniem przez nie swojego miejsca na zmieniającym się rynku pracy… I masz pomysł, a czasem po prostu intuicję, gdzie przyłożyć dźwignię, żeby uzyskać zmianę...

Zanim zaczniesz wypełniać formularz zapoznaj się z regulaminem konkursu.

Oprócz złożenia wniosku on-line konieczne jest przesłanie skanów wymienionych poniżej dokumentów na adres: oraz przesłanie ich wersji papierowej pocztą do 27 sierpnia 2017r. (liczy się data stempla) na adres: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Pl. Konstytucji 5/14, 00-657 Warszawa:

  • podpisanego oświadczenia,
  • kserokopii dokumentu poświadczającego podmiotowość (np. ksero dowodu osobistego, KRS, inne)
  • minimum jednego listu rekomendacyjnego, o którym mowa w "Kryteriach naboru": kryterium Wiarygodność

W razie pytań, napisz do nas: lub zadzwoń: 22 622 16 87

Konkurs ten jest częścią projektu „TransferHUB – generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej”, realizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, PwC Sp. z o.o. oraz Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej inkubatora: Konkurs (www.transferhub.pl)


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: info. nadesłana
Data wydarzenia: od 2017-08-04 do 2017-08-27
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja zawodowa
  • edukacja
  • ekonomia, rynek pracy
  • innowacje
  • kształcenie ustawiczne
  • młodzież
  • rozwój zawodowy