Przejdź do treści głównej

Gdynia. Konkurs dotacyjny: Projektowanie elementów rozwiających przestrzeń - Oksywie

autor(ka): Monika Listwoń
2017-08-03, 15:56
archiwalne
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon ulic Dickmana i Śmidowicza w 2017 roku. Realizacja zadania w okresie od 15 września do 31 grudnia 2017 r. Max wysokość dotacji 10.000 zł. Nabór ofert od 10 sierpnia do 1 września 2017 r.

W ramach zadania finansowana będzie działalność dotycząca zaprojektowania i wykonania, w oparciu o proces partycypacji społecznej, elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie objętej Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026 oraz projektem pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizacja zadania polegać będzie w szczególności na:

  • włączeniu lokalnej społeczności w realizowane działania poprzez indywidualnie zaproponowane narzędzia i formy partycypacji, adekwatne do założonych celów;
  • wykonaniu w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej elementów, instalacji lub form wizualnych/przestrzennych na podstawie autorskiej koncepcji podpartej przeprowadzonym przez Oferenta procesem partycypacyjnym, nawiązujących do historii i tożsamości dzielnicy Oksywie oraz jej mieszkańców i wpływających na poprawę jakości, dostępności i funkcjonalności przestrzeni publicznej w obrębie podobszaru rewitalizacji;
  • prowadzeniu regularnej akcji informacyjnej, zachęcającej mieszkańców dzielnicy do włączania się w działania na rzecz zmiany swojego najbliższego otoczenia.

Więcej informacji: www.gdynia.pl/bip/lis.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej UM Gdynia
Miejsce: Laboratorium Innowacji Społecznych, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, woj. pomorskie
Data wydarzenia: od 2017-08-10 do 2017-09-01
Organizator:

Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni

Adres:

Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, woj. pomorskie

Tel.:

58 727 39 06

E-mail:

lis@lis.gdynia.pl

Www:

http://www.gdynia.pl/bip/lis 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • animacja
  • kultura i sztuka
  • miasto
  • rozwój lokalny
  • ruchy miejskie
  • wspólnoty i społeczności lokalne