Przejdź do treści głównej

Gdynia. Konkurs dotacyjny: Projektowanie elementów budzących tożsamość przestrzeni Chylonia

autor(ka): Monika Listwoń
2017-08-03, 15:27
archiwalne
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów budzących tożsamość przestrzeni w obrębie osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego w 2017 roku. Realizacja zadania w okresie od 15 września do 31 grudnia 2017 r. Max wysokość dotacji 25.000 zł. Nabór ofert od 10 sierpnia do 1 września 2017 r.

W ramach zadania finansowana będzie działalność dotycząca projektowania elementów budzących tożsamość przestrzeni w obrębie osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego objętego Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026 oraz projektem pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizacja zadania polegać będzie w szczególności na:

 • realizacji procesu/scenariusza, według którego Oferent zamierza dojść do identyfikacji tożsamości miejsca;
 • włączeniu lokalnej społeczności w realizowane działania artystyczne, projektowe, warsztatowe poprzez indywidualnie zaproponowane, adekwatne narzędzia i formy partycypacji;
 • przeprowadzeniu działań artystycznych, projektowych, warsztatowych oraz realizacji stałych elementów/form wizualnych w ogólnodostępnej przestrzeni, nadających tożsamość specyficznym lokalizacjom na terenie osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego, na podstawie autorskiej koncepcji zaproponowanej w ofercie realizacji zadania publicznego, przy czym wielkość, materiał projektowanego elementu(-ów) jest wtórna wobec jego potencjalnego znaczenia dla lokalnej społeczności. Znaczenie ma relatywna trwałość form wizualnych. Zaproponowane formy mogą, ale nie muszą, mieć wartość użytkową, sprzyjać nowym sposobom użytkowania przestrzeni, w której się znajdą, w tym relacjom społecznym;
 • prowadzeniu regularnej akcji informacyjnej, zachęcającej mieszkańców dzielnicy do włączania się w działania na rzecz zmiany swojego najbliższego otoczenia.

Więcej informacji: www.gdynia.pl/bip/lis.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej UM Gdynia
Miejsce: Laboratorium Innowacji Społecznych, AL. Zwyciestwa 96/98, 81-451 Gdynia, woj. pomorskie
Data wydarzenia: od 2017-08-10 do 2017-09-01
Organizator:

Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni

Adres:

Al. Zwycięstwa 96/98, bud. IV, 81-451 Gdynia, woj. pomorskie

Tel.:

58 727 39 06

E-mail:

lis@lis.gdynia.pl

Www:

http://www.gdynia.pl/bip/lis 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywność lokalna
 • animacja
 • kultura i sztuka
 • miasto
 • rozwój lokalny
 • ruchy miejskie
 • wspólnoty i społeczności lokalne