Przejdź do treści głównej

Uzupełniający konkurs dotacyjny: Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-08-02, 14:07
archiwalne
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił uzupełniający otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2017 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Ostateczny termin składania ofert upływa 22 sierpnia 2017 r.

Nazwa zadania merytorycznego

  • Szkolenia dla opiekunów (w szczególności członków rodzin) w zakresie opieki nad osobami zależnymi, w tym: osobami starszymi, z chorobą Alzheimera oraz innymi rodzajami otępień.

Preferowane inicjatywy w ramach zadania:  

Przykładowe działania:

- wsparcie psychologiczne przed wypaleniem zawodowym dla opiekunów,
-  prowadzenie działalności edukacyjnej/szkoleniowej w zakresie problematyki wieku starczego i sposobu radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
- tworzenie grup wsparcia dla opiekunów osób zależnych,  
- inne…

Oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem: „OTWARTY KONKURS OFERT  2017 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Zadanie Nr  ……../wpisać nr zadania/, rodzaj ogłoszonego zadania………/wpisać rodzaj zadania/.                       

Oferty należy składać w sekretariacie Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Budynek C2, II piętro pok. 203 lub przesłać pocztą.

UWAGA: DECYDUJE DATA WPŁYWU DO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO (potwierdzona stosowną pieczątką, a nie data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Data wydarzenia: od 2017-08-02 do 2017-08-22
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • chorzy
  • ochrona zdrowia