Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-08-02, 13:54
archiwalne
Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych od 5 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Ofertę realizacji zadania należy złożyć do 22 sierpnia 2017 r.

Zadanie, dotyczy realizacji następującego przedsięwzięcia:

Promocja Województwa Podlaskiego podczas:
- rozgrywek ligowych skupiających co najmniej 4 województwa w grach seniorskich drużyn z Województwa Podlaskiego;
- zawodów sportowych organizowanych na terenie Województwa Podlaskiego rangi co najmniej ogólnopolskiej w szczególności Mistrzostw Polski, Europy, Świata;
- wydarzeń/ konferencji sportowych organizowanych na terenie Województwa Podlaskiego.

Ofertę realizacji zadania należy złożyć według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Oferta wraz z załącznikiem musi być sporządzona wyłącznie na formularzu zamieszczonym w systemie elektronicznym www.witkac.pl. Wypełnioną ofertę wraz z niezbędnym załącznikiem należy przesłać drogą elektroniczną w systemie www.witkac.pl.

Po wypełnieniu elektronicznego formularza ofert wraz niezbędnym załącznikiem, należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS/ewidencją) i przekazać niezwłocznie (ale nie później niż do 25 sierpnia 2017 r.) w formie papierowej osobiście lub drogą pocztową do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok. Podpis powinien być czytelny lub towarzyszyć mu powinna pieczęć imienna. Oferta podpisana niezgodnie z załączonym rejestrem/ewidencją będzie odrzucona z przyczyn formalnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs
 


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Data wydarzenia: od 2017-08-02 do 2017-08-22
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • sport, wypoczynek