Przejdź do treści głównej

Opole. Konkurs dotacyjny: Wychowanie przedszkolne w mieście

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-08-02, 12:18
archiwalne
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w mieście Opolu. Oferty należy składać do 21 sierpnia 2017 r.

Rodzaj zadania

Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w przedszkolach niepublicznych wraz z udzieleniem dotacji w wysokości określonej w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”.

Celem zadania jest zapewnienie dostępu do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym w Opolu, na warunkach takich jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Opole.

Termin realizacji zadania określa się od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Miejsce realizacji zadania: teren miasta Opola.

Zadanie może być zlecone przedszkolu niepublicznemu, które ma dostęp do placu zabaw.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola, ul. Sienkiewicza 6, 45-037 Opole, pok. 107 lub przesyłką kurierską na adres Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola, ul. Sienkiewicza 6, 45-037 Opole (liczy się data wpływu do urzędu).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaną nazwą i adresem oferenta, nazwą zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu i numerem zarządzenia Prezydenta Miasta Opola w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Oferent może złożyć kilka ofert. Jedna oferta może dotyczyć tylko jednego przedszkola.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Opola
Data wydarzenia: od 2017-08-02 do 2017-08-21
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • oświata