Przejdź do treści głównej

Konkurs MSiT: Realizacja zadań publicznych z zakresu turystyki

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-08-01, 15:05
archiwalne
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 r. Oferty należy składać do 25 sierpnia 2017 r.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez ich wsparcie finansowe w formie dotacji.

Priorytet dotyczący zadania z zakresu turystyki:
Organizacja i przeprowadzenie wizyt studyjnych w obiektach turystycznych zrealizowanych na terenie Polski w formule PPP

Zadanie obejmuje organizację wizyt studyjnych w obiektach turystycznych zrealizowanych w formule PPP opisanych w wydanym przez MSiT w 2016 r. „Katalogu dobrych praktyk projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze turystyki” lub obiektach nie objętych tym zestawieniem, pod warunkiem, że rozpoczęto fazę eksploatacji.

Wizyta studyjna powinna obejmować m.in.:
1) prezentację obiektu przez właściciela/zarządcę;
2) spotkanie warsztatowe z udziałem jednostki samorządu terytorialnego i partnera prywatnego;
3) nocleg/i (jeżeli mają zastosowanie);
4) wyżywienie;
5) transfer.

Każda wizyta powinna obejmować co najmniej trzy obiekty.

Odbiorcami zadania powinni być:
1) przedstawiciele JST,
2) przedsiębiorcy,
3) inne osoby wdrażające lub planujące wdrożenia projektów PPP w obszarze turystyki

Termin realizacji zadania od 1 września do 31 grudnia 2017 roku.

Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2017 roku w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 w Warszawie lub przesyłać na adres:
Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego).

Oferta, która wpłynie po ww. terminie zostanie odrzucana ze względów formalnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Data wydarzenia: od 2017-08-01 do 2017-08-25
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • sport, wypoczynek
  • turystyka, podróże