Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadania w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-07-31, 16:14
archiwalne
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2017 – turystyka biznesowa. Oferty należy składać do 20 sierpnia 2017 r.
Zadanie obejmuje:
1. Identyfikację firm świadczących usługi na rzecz turystyki biznesowej na terenie województwa wielkopolskiego (tzw. PCO, tj. profesjonalni organizatorzy konferencji - ang. professional conference organisers).
2. Identyfikację obiektów, w których są świadczone usługi na rzecz turystyki biznesowej, w tym:
- obiektów oferujących na wynajem przestrzeń konferencyjną, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów hotelarskich - w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 187 z późn. zm.) - oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi noclegowe (zgłoszonych do ewidencji
prowadzonej przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu), szkoleniowe i konferencyjne,
- obiektów targowych oferujących na wynajem przestrzeń wystawową,
- nietypowych miejsc spotkań biznesowych (przestrzeni i obiektów pełniących zróżnicowane funkcje: kulturalne, sportowe, zabytkowe, przemysłowe i poprzemysłowe, rozrywkowe i inne – jako miejsc organizacji spotkań).
Pod uwagę mogą zostać wzięte wyłącznie obiekty działające zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W przypadku obiektów hotelarskich, tj. obiektów posługujących się nazwą:
hotel, motel, pensjonat, kemping (camping), dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, Zleceniobiorca zobowiązany jest do weryfikacji,
czy dany obiekt jest wpisany do ewidencji obiektów hotelarskich prowadzonej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
3. Przeprowadzenie audytu zidentyfikowanych obiektów pod kątem świadczonych w nich usług na rzecz turystyki biznesowej.
Celem audytu, obejmującego osobistą wizytację obiektów, powinny być:
- rozpoznanie możliwości organizacji wydarzeń (np. targów, konferencji, kongresów) i innych spotkań o charakterze biznesowym,
- analiza i opis infrastruktury i wyposażenia tych obiektów pod kątem turystyki biznesowej (w tym liczby posiadanych miejsc noclegowych
oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami).
4. Opracowanie katalogu obiektów świadczących usługi dla turystyki biznesowej, zbadanych w wyniku audytu, o którym mowa w pkt. 3. Katalog
powinien zawierać co najmniej:
- nazwę własną obiektu,
- dane teleadresowe obiektu: adres, numer telefonu, numer faxu, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej (w tym numer telefonu i adres poczty elektronicznej do osoby odpowiedzialnej za obsługę spotkań i wydarzeń biznesowych w obiekcie),
- lokalizację obiektu (w tym gmina i powiat),
- krótki opis obiektu, uwzględniający rodzaj/typ (w tym zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii),
- opis obiektu pod kątem:
  • liczby posiadanych pokoi i miejsc noclegowych,
  • liczby i rodzaju posiadanych sal szkoleniowych i konferencyjnych (w tym maksymalna liczba osób w sali w układzie: szkolnym, kinowym, podkowy itp.),
  • wyposażenia sal szkoleniowych i konferencyjnych (np. klimatyzacja, wi-fi, sprzęt audio-wizualny, komputer/laptop, kabiny symultaniczne, tablice multimedialne, system nagłośnieniowy, słuchawki, mikrofony bezprzewodowe, rzutnik, ekran, flipcharty, tablice suchościeralne, mównica, scena/podest, oświetlenie dzienne),
  • usług gastronomicznych,
  • miejsc parkingowych,
  • usług dodatkowych,
  • dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami,
  • autorskie zdjęcia obiektu.
5. Opracowanie projektu graficznego katalogu (bazy) obiektów i przedstawienie do zleceniodawcy do akceptacji.
6. Opracowanie katalogu (bazy) obiektów i przekazanie zleceniodawcy zarówno w wersji elektronicznej (edytowalny plik w formacie Word lub Excel nagrany na płytę CD/DVD), jak i w wersji wydrukowanej w liczbie minimum 50 sztuk (np. folder/prospekt), z pełnią majątkowych praw autorskich do korzystania m.in. z przekazanego materiału zdjęciowego.
Zadanie nie obejmuje dystrybucji katalogu.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Data wydarzenia: od 2017-07-31 do 2017-08-20
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • sport, wypoczynek
  • turystyka, podróże