Przejdź do treści głównej

II nabór - dotacje na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej

autor(ka): Anna Abramek-Madejska
2017-07-28, 17:34
archiwalne
Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” ogłasza II nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności w przedsiębiorstwach społecznych. Wnioski należy złożyć do 31 sierpnia 2017 r.

II NABÓR - DOTACJE NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W SEKTORZE EKONOMII SPOŁECZNEJ - OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

TYP PRZEDSIĘWZIĘCIA, NA KTÓRY PROWADZONY JEST NABÓR WNIOSKÓW:

Typ nr 2 przedsięwzięcia - Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności w przedsiębiorstwach społecznych. JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ?

A. Refundacja wyposażenie i doposażenia stanowiska pracy

(w wysokości do 15.000 zł na miejsce pracy, jednak nie wyższej niż do 120.000 zł na jedno przedsiębiorstwo społeczne)

B. Subsydiowane zatrudnienie

(6 m-cy x 800 zł na każde miejsce pracy)

C. Usługi zindywidualizowane w formie doradztwa biznesowego i doradztwa specjalistycznego

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY:

a) przedsiębiorstwa społeczne

b) podmioty ekonomii społecznej niebędące przedsiębiorstwami społecznymi, deklarujące chęć przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne.

Wsparciem mogą zostać objęte osoby prawne z terenu jednego z powiatów subregionu lubelskiego, tj: lubelski, łęczyński, świdnicki, włodawski, Miasto Lublin.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1. Wypełniony i podpisany wniosek, wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” Ul. Racławicka 38-44, lok 307 21-040 Świdnik poniedziałek – piątek w godzinach 9.00-15.00

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 31 sierpnia 2017 roku.

Więcej informacji:

1) strona: -->

2) e-mail:

3) tel.: 0-81 307-66-26, kom 537-600-388


Źródło: Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew"
Miejsce: Świdnik
Data wydarzenia: od 2017-07-28 do 2017-08-31
Organizator:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew"

Adres:

Racławicka 38-44 307, 21-040 Świdnik, woj. LU

Tel.:

81 307 66 26

E-mail:

modrzew@modrzew.org

Www:

http://www.modrzew.org 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • ekonomia społeczna
  • przedsiębiorczość
  • wspieranie przedsiębiorczości