Przejdź do treści głównej

Nabór w PO WER: Innowacje społeczne (4.1) - programowanie

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-07-23, 21:44
archiwalne
Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs "Programuj z PO WER" nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-012/17, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Wnioski przyjmowane będą od 15 września do 15 października 2017 r. do godz. 23:59.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na przygotowanie i przetestowanie na określonej grupie osób o różnym poziomie i rodzaju wykształcenia, wieku, doświadczeniu zawodowym różnych sposobów nabywania kompetencji na stanowisku pracy wykorzystującym umiejętności programowania.

Kto może składać wnioski?

W konkursie nie ma ograniczeń co do katalogu podmiotów, które mogą wnioskować o dofinansowanie, niemniej wnioskodawcy i ich potencjalni partnerzy muszą spełniać pewne dodatkowe wymogi wskazane w regulaminie.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 100%. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 15 000 000 zł.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 5 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 15 września do 15 października 2017 r. do godz. 23:59.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie muszą być dostarczone w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA (www.sowa.efs.gov.pl).

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: .

Ogłoszenie


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Strona Programu Wiedza Edukacja Rozwój
Data wydarzenia: od 2017-09-15 do 2017-10-15
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja informatyczna
  • edukacja pozaformalna
  • kształcenie ustawiczne
  • nowe technologie
  • rozwój zawodowy
  • rynek pracy