Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadania z dziedziny ochrony i promocji zdrowia

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-07-14, 17:30
archiwalne
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia w 2017 roku pn. „Promowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski oraz „Działania na rzecz poprawy jakości życia osób z cukrzycą typu 2. Oferty należy składać do 31 lipca 2017 r.

Zadania, których dotyczy konkurs:

 1. „Promowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski”
 • Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie opracowania i przeprowadzenia działań promocyjno-edukacyjnych o zasięgu ponadlokalnym dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie krwiodawstwa. Pozwoli to na:

 • podniesienie wiedzy na temat roli i znaczenia krwi, krwiodawstwa i krwiolecznictwa
  w polskim systemie ochrony zdrowia,
 • zwiększenie stopnia społecznego zaangażowania w honorowe krwiodawstwo i jego upowszechnianie,
 • aktywizację i integrację środowisk i osób honorowo oddających krew.
 1. „Działania na rzecz poprawy jakości życia osób z cukrzycą typu 2”
 • Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie opracowania i przeprowadzenia działań promocyjno-edukacyjnych o zasięgu ponadlokalnym dla mieszkańców Wielkopolski chorych na cukrzycę typu 2. Pozwoli to na:

 • zwiększenie wiedzy w zakresie czynników ryzyka wystąpienia powikłań związanych z cukrzycę typu 2,
 • upowszechnienie wiedzy na temat metod poprawy jakości życia w chorobie,
 • rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z chorobą.

Oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych województwa w zakresie przedmiotowym należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Departament Zdrowia, Konkurs – Zdrowie Publiczne: dokładna nazwa konkursu, do dnia 31 lipca 2017 roku do godziny 15.30 włącznie (nie decyduje data stempla pocztowego). O przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Kancelarii Urzędu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Data wydarzenia: od 2017-07-14 do 2017-07-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • ochrona zdrowia