Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Warsztaty Design Thinking

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-07-11, 14:41
archiwalne
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Warsztaty Design Thinking. Oferty należy składać do 1 sierpnia 2017 r.

Zadanie objęte konkursem i przeznaczone dla uczniów szkół średnich (licea, technika, branżowe szkoły I stopnia) polegać ma na praktycznym zapoznaniu ich z metodą design thinking. Przeprowadzonych powinno zostać łącznie 48 godzin warsztatów (godzina lekcyjna) dla nie mniej niż 5 klas z różnych typów szkół (licea, technika, branżowe szkoły I stopnia).

Łącznie w zadaniu objętym konkursem powinno wziąć udział nie mniej niż 100 uczniów (zakładając 20 osób w klasie).

Podczas warsztatów zadaniem uczniów będzie zaprojektowanie formuły działania uczniowskiego klubu biznesowego, przeznaczonego dla aktywnych i chętnych do działania uczniów, stwarzającego możliwość pozyskiwania wiedzy, wymiany informacji i budowania sieci współpracy. Uczestnicy powinni zaproponować realne rozwiązania problemu, jakim jest niechęć młodych ludzi do zmierzenia się z tematyką przedsiębiorczości – niech potencjalni uczestnicy sami odpowiedzą na pytanie, co byłoby dla nich ciekawe, o czym chcieliby posłuchać, z kim spotkać, w co zagrać, w jakich warsztatach uczestniczyć, aby swoją obecność w uczniowskim klubie biznesowym uznali za pożądaną.
Uczniowie mogą i powinni nazwać swój klub i podejść do jego tworzenia na poważnie, gdyż jako autorzy koncepcji zostaną później zaproszeni do współpracy przy jego faktycznym powstawaniu.

Ważna jest zatem praca nad własnym zaangażowaniem w projekt.

Po zakończeniu zadania oferent zobowiązany jest do zweryfikowania skuteczności swoich działań wśród uczniów poprzez przeprowadzenie krótkiej anonimowej ankiety (max 10 pytań), potwierdzającej właściwe zrozumienie metodyki narzędzia design thinking i możliwości jego zastosowania oraz ankiety zadowolenia wśród nauczycieli – obserwatorów (również max 10 pytań).

Oferent powinien zaplanować również podsumowanie projektu, połączone z prezentacją wypracowanego rozwiązania oraz wręczeniem certyfikatów uczestnictwa dla uczniów oraz nauczycieli/szkół.

Zadanie będzie realizowane w siedzibach szkół średnich, dlatego oferent zobowiązany jest do uzyskania zgód dyrektorów placówek na udostępnienie sal lekcyjnych wraz z niezbędnym wyposażeniem dla celów realizacji projektu.

Oferent zobowiązany jest do przedstawienia – w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć – do zatwierdzenia Gminie Wrocław (osoba zostanie wyznaczona w protokole):
- koncepcji pracy z uczniami,
- scenariusza zajęć,
- listy klas z podaniem nazwy placówki oraz liczby uczniów,
- harmonogramu prowadzonych zajęć,
- zestawu pytań ewaluacyjnych dla uczniów i dla nauczycieli.

Do zadań oferenta należeć będzie przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu spośród wrocławskich szkół średnich, przy czym powinni się tu znaleźć przedstawiciele zarówno liceów, jak i techników i szkół zawodowych, aby wypracowane rozwiązanie uwzględniało potrzeby i oczekiwania reprezentatywnej grupy uczniów. Oferent podejmie się przeprowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych o projekcie, gwarantujących osiągnięcie zakładanych rezultatów twardych, tj. nie mniej niż 5 klas z 5 szkół średnich i nie mniej niż 100 uczniów. Oferent wykona również dokumentację zdjęciową z realizacji projektu, włącznie z ewentualną makietą wypracowanego rozwiązania (nie mniej
niż 30 zdjęć), przy czym oferent jest zobowiązany do uzyskania zgód na publikację wizerunku również dla Gminy Wrocław celem prezentacji zdjęć na stronie internetowej Gminy Wrocław.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Wrocławia
Data wydarzenia: od 2017-07-11 do 2017-08-11
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • edukacja ekonomiczna
  • młodzież
  • przedsiębiorczość