Przejdź do treści głównej

Konkurs grantowy na prowadzenie Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct

autor(ka): MM, lublin.ngo.pl
2017-07-10, 14:11
archiwalne
Komisja Europejska, poprzez swoje Przedstawicielstwo w Polsce, ogłasza zaproszenie do składania wniosków celem wyboru partnerów do prowadzenia Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct (PIEED) w latach 2018-2020. Wnioski należy złożyć do 21 lipca 2017 r.

Obecnie sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct obejmuje ponad 500 punktów znajdujących się we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W grudniu 2017 r. zakończy się obecny okres funkcjonowania sieci PIEED, który jest trzecią edycją (pierwsza przypadała na lata 2005–2008, a druga na lata 2009–2012). Dzięki zapoczątkowaniu czwartej edycji sieci PIEED na lata 2018–2020 Komisja Europejska i Parlament Europejski będą nadal zapewniać wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność informacyjną o UE.

Konkurs jest skierowany do organów publicznych lub podmiotów prywatnych, których misja obejmuje usługi publiczne. Potencjalni wnioskodawcy proszeni są o uważne przeczytanie i przestrzeganie zasad i specyfikacji zawartych w dokumentach konkursowych.

Całkowita kwota przyznana dla Polski na rok 2018 to 590 000 euro, pod warunkiem zatwierdzenia budżetu przez władzę budżetową.

Maksymalna wysokość dotacji na punkt będzie się mieściła w przedziale od minimum 23 600 euro rocznie do maksimum 29 500 euro rocznie.

Ostateczny termin składania wniosków to piątek 21 lipca 2017 r.

WAŻNE

Wnioski muszą być złożone na papierze na właściwym formularzu, należycie wypełnione i opatrzone datą. Muszą zawierać wszystkie dokumenty potwierdzające zgodnie z listą kontrolną dla wnioskodawców, załączoną do formularza wniosku. Wnioski muszą zostać złożone w 4 egzemplarzach (jeden wyraźnie oznaczony jako oryginał i 3 kopie) oraz podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania prawnie wiążących zobowiązań w imieniu organizacji wnioskodawcy. Wszystkie dokumenty składające się na wniosek (podpisane i zeskanowane) muszą być dodatkowo złożone na kluczu USB lub płycie DVD (pojedynczy plik formatu PDF powinien być mniejszy jak 10 MB).

Jeśli wniosek wraz z załącznikami zostanie sporządzony w innym języku niż język polski, wnioskodawca proszony jest o dostarczenie jego pełnego tłumaczenie wraz z załącznikami na język polski.

Zapytania o wyjaśnienia, wyraźnie oznaczone jako dotyczące zaproszenia do składania wniosków, można wysyłać do Przedstawicielstwa KE w Polsce wyłącznie droga elektroniczną na wskazany w zaproszeniu do składania wniosków adres e-mail. Żadne pytania drogą telefoniczną ani wysłane pocztą tradycyjną czy złożone osobiście w Przedstawicielstwie KE w Polsce nie będą przyjmowane. Zapytania mogą zostać przesłane tylko w terminie określonym w zaproszeniu.

Pytania i odpowiedzi, które mogą mieć znaczenie dla innych wnioskodawców, będą publikowane poniżej. Pytania można kierować do piątku 14 lipca 2017 do godz. 12.00.

Po wysłaniu wniosku w wersji papierowej wnioskodawca proszony jest o przesłanie skanu potwierdzenia nadania przesyłki drogą elektroniczną na adres podany w zaproszeniu do kontaktu.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej TUTAJ.


Wiadomość pochodzi z serwisu lublin.ngo.pl

Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej
Data wydarzenia: od 2017-07-10 do 2017-07-21
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • działalność międzynarodowa
  • fundusze strukturalne
  • integracja europejska
  • partnerstwa międzynarodowe
  • polityka międzynarodowa
  • rozwój regionalny
  • wspieranie organizacji
  • wspieranie przedsiębiorczości
  • współpraca międzynarodowa
  • współpraca z administracją