Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-07-05, 13:49
archiwalne
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w zakresie realizacji zadania „Działanie na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Województwa Małopolskiego – zakup defibrylatorów AED ”(zadanie: Bezpieczny powiat dąbrowski z AED – każdy może uratować bezcenny dar – życie ludzkie). Oferty należy składać do 26 lipca 2017 r.

Celem otwartego konkursu ofert jest zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w zakresie realizacji zadania „Działanie na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Województwa Małopolskiego – zakup defibrylatorów AED”(zadanie: Bezcenny powiat dąbrowski z AED – każdy może uratować bezcenny dar – życie ludzkie). Zadanie zostały wybrane na podstawie głosowania w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na rok 2016 (uchwała nr 1134/16 ZWMz dnia 25 lipca 2016 r.).

W ramach konkursu przewiduje się sfinansowanie następującego zadania:

Bezpieczny powiat dąbrowski z AED – każdy może uratować bezcenny dar – życie ludzkie zakup i montaż 7 zestawów defibrylatorów wraz szafkami z alarmem dźwiękowym i świetlnym, tablicami informacyjno-promocyjnymi.

i kierunkowymi, oraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy i prowadzenia resuscytacji z użyciem AED, przeprowadzenie cyklu 91 szkoleń dla mieszkańców gmin z terenu powiatu dąbrowskiego z zasad udzielania pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatorów oraz obsługi AED oraz druk ulotek i plakatów promujących ideę udzielania pierwszej pomocy przy użyciu AED w ramach kampanii informacyjnej dotyczącej ww. zadania.

Szczegółowy opis zadania oraz wymogi zostały zawarte w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Zlecenie w/w zadania odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

Realizacja zadań rozpocznie się nie wcześniej niż z dniem zawarcia umowy, a zakończy się nie później niż 8 grudnia 2017 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadań wybranych w ramach konkursu w roku 2017 środki finansowe do kwoty ogółem 85 449 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych ).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Data wydarzenia: od 2017-07-05 do 2017-07-26
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ochrona zdrowia