Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-07-04, 17:08
archiwalne
Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie w latach 2017-2018 zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego pod nazwą: „Publikacje spełniające wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne, realizowane w trybie wieloletnim ze względu na złożoność tematyczną”. Oferty należy składać do 21 lipca 2017 r.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej: „organizacjami pozarządowymi”, prowadzące działalność statutową w dziedzinie będącej przedmiotem konkursu.

Zadania wybrane do realizacji mogą być wykonywane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego. Środki dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej organizacji pozarządowej.

Na realizację zadań przeznaczono łączną kwotę dotacji w wysokości 60 000 zł, przy czym w roku 2017 kwota dotacji wynosi 30 000 zł, w roku 2018 również 30 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów realizacji zadania oraz kwoty 15 000 zł.

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 lipca 2017 roku. Informacji udziela Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 52 16 952.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Data wydarzenia: od 2017-07-04 do 2017-07-21
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja kulturalna
  • kultura
  • sztuka