Przejdź do treści głównej

Łódź. Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-07-04, 13:05
archiwalne
Prezydent Miasta Lodzi ogłosiła otwarty konkurs ofert dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe, wnioskujących o udzielenie w 2017 r. dotacji celowych na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych. Wnioski można składać do 30 września 2017 r.

Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych na jego realizację oraz termin jego realizacji: Celem konkursu jest przyznanie w 2017 r. dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tych rodzinnych ogrodów działkowych

 • realizacja w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r.
 • wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 8 358,00 zł.

Wniosek o przyznanie dotacji musi zawierać:

 1. nazwę stowarzyszenia ogrodowego ubiegającego się o dotację, wskazanie siedziby wnioskodawcy, numer KRS i numer konta stowarzyszenia, na które będzie przekazana dotacja;
 2. wskazanie rodzinnego ogrodu działkowego, którego dotyczy wniosek stowarzyszenia;
 3. określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca oraz rodzaj i zakres zadania, którego dotyczy dotacja;
 4. kosztorys prac określonych we wniosku;
 5. wymagane prawem pozwolenia, zgłoszenia, decyzje lub zgody w zależności od zakresu zadania, konieczne do jego realizacji;
 6. termin realizacji zadania;
 7. datę i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia ogrodowego składającego wniosek.

Wnioski można składać do dnia 30 września 2017 r. w formie pisemnej w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 100 lub drogą elektroniczną na adres:


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Łodzi
Data wydarzenia: od 2017-07-04 do 2017-09-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywność lokalna
 • ekologia, środowisko
 • rodziny
 • rośliny