Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Łódzkie ma pomysł na zdrowie – warsztaty edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-06-14, 17:35
archiwalne
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – warsztaty edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży”, zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym. Termin składania ofert upływa 27 czerwca 2017 roku, godz. 16.00.

Przedmiotem konkursu jest zadanie pn. „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – warsztaty edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży”, które oferuje przeprowadzenie konsultacji z psychologiem i warsztatów edukacyjno-rozwojowych dla dzieci i młodzieży z terenu województwa łódzkiego.

Podczas indywidulanych konsultacji z psychologiem zostanie przeprowadzona ocena stanu psychicznego dziecka. Konsultacje mogą zostać realizowane w oparciu o posiadane narzędzia diagnostyczne. Każdorazowo przed przystąpieniem do badania rodzic/opiekun zostanie poinformowany o celach, korzyściach i ewentualnych zagrożeniach wynikających z udziału dziecka w realizowanym zadaniu oraz potwierdzi zgodę na uczestnictwo własnoręcznym podpisem. Uczestnicy, u których przeprowadzone zostanie badanie będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach edukacyjno-rozwojowych obejmujących łącznie 5 obszarów.

Warsztaty będą odbywały się według określonego harmonogramu (stanowiącego element konkursu) i obejmują 5 dwugodzinnych sesji. Liczebność grupy powinna zawierać się w granicach 8-12 osób. Każde spotkanie będzie prowadzone przez co najmniej jednego psychologa.

Po zakończonym cyklu warsztatów Oferent będzie zobowiązany do przekazania uczestnikom ankiet ewaluacyjnych do wypełnienia (według wzoru określonego na stronie 8 ogłoszenia, przedmiotowa ankieta będzie stanowiła załącznik do umowy zawartej na realizację zadania).

Celem zadania jest rozszerzenie działań w obszarze zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Ponadto kształtowanie postaw i stylu życia wzmacniającego zdrowie psychiczne, a także rozwijanie umiejętności społecznych i samodoskonalących.

Populacja objęta zadaniem: dzieci i młodzież w wieku 11-13 lat lub 14-17 lat (według roku urodzenia) z terenu województwa łódzkiego – konieczność wyboru grupy wiekowej przez Oferenta na etapie składania ofert.

Szczegółowe informacje pod linkiem: Informacje o konkursie

 

 


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Data wydarzenia: od 2017-06-14 do 2017-06-27
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • edukacja
  • młodzież
  • ochrona zdrowia