Przejdź do treści głównej

Przedłużony termin konkursu FIO - Śląskie Lokalnie. Dotacje na rozwój młodych podmiotów

autor(ka): CRIS.org.pl
2017-06-13, 08:43
archiwalne
CRIS, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Fundusz Lokalny "Ramża" przedłużają nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2017: dotacje na rozwój młodych podmiotów do 19 czerwca (poniedziałek) 2017 r. godzina 23:59:59.

1. Cel konkursu: wzrost zaangażowania w życie publiczne obywateli zrzeszonych w organizacjach pozarządowych poprzez zwiększenie potencjału merytorycznego i/lub technicznego organizacji działających na obszarze województwa śląskiego.

2. Adresaci konkursu: młode podmioty, czyli organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane na terenie woj. śląskiego nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Przychody za ostatni zamknięty rok obrotowy nie mogą przekraczać kwoty 25 tys. zł. 3. Dotacje można przeznaczyć na rozwój młodego podmiotu - w ramach dotacji sfinansować można koszty:

 • zakupu sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, oprogramowania komputerowego, oprogramowania księgowego,
 • adaptacji lokalu (który organizacja ma prawo wykorzystywać dla swojej działalności przez okres co najmniej 6 m-cy po zakończeniu projektu),
 • podniesienia kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,
 • osobowe związane z obsługą księgową, prawną lub informatyczną (częściowo),
 • poszerzenia zakresu świadczonych usług,
 • pomocy w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną dotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy.

4. Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie dotacji w 2017 roku: 330.000,00 złotych.

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów: 19 czerwca 2017 r., godzina 23:59:59. 6. Warunki składania wniosków:

 • okres realizacji projektów mieści się w przedziale od 1 sierpnia do 30 września 2017 roku.
 • kwota wnioskowanej dotacji: 1.500 złotych – 5.000 złotych.
 • wkład własny: minimum 5% (wnoszony w formie finansowej).

7. Wnioski należy składać poprzez generator wniosków.

8. Ocena będzie obejmowała kryteria formalne (zgodność wniosku z Regulaminem) oraz merytoryczne (trafność, spójność i racjonalność działań, trwałość, skuteczność, racjonalność i adekwatność nakładów). Ocena będzie dokonywana przez niezależnych ekspertów. Będzie miała charakter punktowy. Od oceny merytorycznej nie będzie przysługiwała możliwość odwołania. 9. Gdzie szukać informacji?

 • na stronie projektu: www.slaskielokalnie.pl
 • za pośrednictwem infolinii – tel.: 881 201 333 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00)
 • w Biurach Partnerskich Projektu.

Konkurs współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, który jest realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


LOGO

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: CRIS.org.pl
Miejsce: województwo śląskie
Data wydarzenia: od 2017-06-13 do 2017-06-19
Organizator:

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych

Adres:

Kościuszki 22 lok. 5, 44-200 Rybnik, woj. SL

Tel.:

32 739 55 12

E-mail:

cris@cris.org.pl

Www:

http://www.cris.org.pl 

Organizator:

Fundusz Lokalny "Ramża"

Adres:

3 Maja 17, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, woj. SL

Tel.:

503 127 728

E-mail:

fundusz@ramza.org

Www:

http://www.ramza.org 

Organizator:

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

Adres:

Kanałowa 32b, 40-748 Katowice, woj. SL

Tel.:

501 609 484

Faks:

32 608 50 76

E-mail:

fres@ekonomiaspoleczna.org.pl

Www:

http://ekonomiaspoleczna.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • konkursy interdyscyplinarne
 • organizacje pozarządowe
 • profesjonalizacja, podnoszenie kwalifikacji