Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-06-09, 14:45
archiwalne
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Oferty należy składać do 30 czerwca 2017 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego, kierując się intencją wspierania zadań z zakresu kultury fizycznej oraz wykonując „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej z zakresu realizacji projektu „Małopolska TOUR”

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadania w ramach Konkursu w 2017 roku środki finansowe do kwoty ogółem 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).

W ramach Konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na organizacji 3 imprez rowerowych w bliskim sąsiedztwie wybudowanej Wiślanej Trasy Rowerowej z finałem w Oświęcimiu. Projekt z założenia wpisuje się w realizowaną przez Województwo Małopolskie kampanię społeczną pn. „Małopolska na rowery”.

Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia. Planuje się wybór i dofinansowanie jednej oferty do kwoty 400 000 zł.

Konkurs obejmuje zadanie, które realizowane będzie w terminie 24 lipca 2017 r., a kończyć nie później niż 30 września 2017 r.

Przed złożeniem oferty należy szczegółowo zapoznać się z ogłoszeniem konkursu.

Oferty należy składać: na Dzienniku Podawczym: Kraków, ul. Racławicka 56 parter (nowy budynek) w godzinach 8.00 – 16.00, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem na kopercie:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej z zakresu realizacji projektu „Małopolska TOUR”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Data wydarzenia: od 2017-06-09 do 2017-06-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • rowery
  • sport, wypoczynek