Przejdź do treści głównej

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018

autor(ka): Małgorzata Kowalska-Sikora
2017-06-08, 13:27
archiwalne
Tylko do 30 czerwca 2017 r. mamy szansę złożyć propozycje zadań do zrealizowania w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego. O tym, które działania się odbędą zadecydują mieszkańcy w głosowaniu. Zapraszamy na www.bo.lodzkie.pl

Rusza Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego na 2018 rok. To nowa propozycja, której celem jest włączenie mieszkańców województwa łódzkiego do decydowania o przeznaczeniu części jego budżetu na wybrane przez nich zadania. Dzięki pomysłowości i kreatywności obywateli naszego województwa można zrealizować przedsięwzięcia, które pozwolą na nowo ukazać obszary współpracy i umocnić wspólnotowe więzi. Jego celem jest też wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej i przynależności do blisko 2,5 mln społeczności Ziemi Łódzkiej.

Budżet będzie prowadzony odrębnie dla 5 subregionów. Na realizację Budżetu obywatelskiego przeznaczono kwotę 5 mln zł. Przewidywana kwota środków finansowych dzielona będzie w równych częściach na wszystkie subregiony. Szacunkowa wartość zgłaszanego przez mieszkańców zadania nie będzie mogła być niższa niż 10 tys. zł, ani wyższa niż 300 tys. zł.

Proponowane zadania do realizacji będą mogli zgłaszać mieszkańcy województwa zamieszkali na terenie subregionu, do którego zadanie zgłoszono. Może to być każda inicjatywa obywatelska o charakterze ponadlokalnym, która mieści się w granicach zadań i kompetencji samorządu województwa. Oczekiwane są w szczególności projekty społeczne, prozdrowotne, kulturalne, edukacyjne, sportowe, turystyczne lub ekologiczne. Do propozycji zadania zgłaszający zobowiązany jest dołączyć listę poparcia, podpisaną przez co najmniej 50 mieszkańców danego subregionu.

Zgłoszenie propozycji zadania będzie można przesłać drogą elektroniczną lub pocztową, albo osobiście złożyć w Urzędzie Marszałkowskim. Projekty, które spełniać będą kryteria określone w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców województwa łódzkiego.

Całą stroną organizacyjną i finansową realizacji wyłonionych w głosowaniu projektów zajmie się Urząd Marszałkowski WŁ.

Wszystkie informacje oraz wymagane formularze dostępne są na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego www.bo.lodzkie.pl.

Więcej informacji będzie można uzyskać także na spotkaniach informacyjnych które odbędą się we wszystkich powiatach województwa łódzkiego.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego , Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie
Data wydarzenia: od 2017-06-08 do 2017-06-30
Organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Adres:

Aleja Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. LD

Tel.:

42 663 33 48

Faks:

42 663 33 82

E-mail:

bo@lodzkie.pl

Www:

http://www.bo.lodzkie.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • budżet obywatelski
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • rozwój regionalny
  • wspólnoty i społeczności lokalne
  • współpraca z administracją