Przejdź do treści głównej

Białystok. Konkurs dotacyjny dla NGO "Projekty z zakresu edukacji ekologicznej"

autor(ka): Tomasz Czubaty
2017-06-07, 10:15
archiwalne
Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku. pn. Projekty z zakresu edukacji ekologicznej. Oferty należy składać do 30 czerwca 2017 r. Pula środków 100000 zł.

Szczegóły: http://www.bip.bialystok.pl/postepowania/konkursy/

Projekty z zakresu edukacji ekologicznej:

1. Działania mające na celu kształtowanie postaw przyjaznych środowisku, rozwijanie świadomości ekologicznej, działania proekologiczne oraz przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody. (25000 zł).

Istotą realizowanego zadania winno być połączenie edukacji ekologicznej z praktycznymi działaniami na rzecz ochrony środowiska. Edukacja mieszkańców powinna być realizowana na wielu płaszczyznach i różnymi metodami. Metody i sposoby edukacji mogą być wielorakie, od konkursów, gier terenowych, zajęć, kampanii i konferencji w szczególności o charakterze otwartym.

Adresaci: mieszkańcy Białegostoku bez ograniczeń wiekowych.

2. Działania w zakresie ochrony zwierząt i opieki nad zwierzętami. (25000 zł)

Możliwość aktywnego uczestnictwa w obserwowaniu otaczającej przyrody, jak i działaniach związanych z opieką nad zwierzętami. Metody i sposoby realizacji obejmują zarówno edukację jak i aktywne uczestnictwo w działaniach na rzecz ochrony zwierząt.

Adresaci: mieszkańcy Białegostoku bez ograniczeń wiekowych.

3. Działania na rzecz popularyzacji odnawialnych źródeł energii. (25000 zł)

Promowane będą oferty, które poza przekazaniem wiedzy teoretycznej będą zawierały również element praktyczny. Odbiorcy projektu nabędą umiejętność scharakteryzowania odnawialnych źródeł energii oraz wykażą się znajomością zasady ich działania.

Adresaci: dorośli i młodzież zamieszkujący na terenie Białegostoku.

4. Działanie w zakresie ograniczania niskiej emisji. (25000 zł)

Promowane będą oferty, które poza przekazaniem wiedzy teoretycznej będą zawierały również element praktyczny. Odbiorcy zadania nabędą wiedzę dotyczącą zagadnienia niskiej emisji, poznają zasady ochrony powietrza oraz zwiększą świadomość związaną z korzystaniem ze źródeł niskoemisyjnych.

Adresaci: dorośli i młodzież zamieszkujący na terenie Białegostoku.

Uwaga!

W przypadku działania 1 i 2 komisja będzie rekomendowała formy realizowane w plenerze, w tym na terenie kompleksów leśnych oraz parkowych w Białymstoku m.in.: Park im. Księcia Józefa Poniatowskiego, Bulwary Kościałkowskiego, Park Konstytucji 3-go Maja, Park Branickich, Park Planty, Park Lubomirskich, Park im. Jadwigi Dziekońskiej, Park Antoniuk, Park przy ul. Fredry.

Oferty przyjmowane wyłącznie przez portal Witkac.pl.
Wymagane złożenie podpisanej oferty ze zgodnym numerem kontrolnym z systemu witkac do dnia 30.06.2017 r. godz. 15:00.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsce: I Armii Wojska Polskiego 2/2, 15-103 Białystok, woj. podlaskie
Data wydarzenia: od 2017-06-07 do 2017-06-30
Organizator:

Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Ochrony Środowiska

Adres:

I Armii Wojska Polskiego 2/2, 15-103 Białystok, woj. PD

Tel.:

85 869 6528

Faks:

85 869 6855

E-mail:

dos@um.bialystok.pl

Www:

http://www.bialystok.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja ekologiczna
  • ekologia, środowisko
  • energia, energetyka
  • ochrona przyrody
  • zwierzęta