Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadania publicznego w dziedzinie krajoznawstwa

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-06-02, 12:55
archiwalne
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2017 r. Oferty należy składać do 23 czerwca 2017 r.

Zadania przewidziane do dofinansowania

  1. Wytyczanie, znakowanie, utrzymanie szlaków turystycznych (zgodnie z „Instrukcją znakowania szlaków turystycznych” wydaną przez PTTK), oraz kulturowych na obszarze województwa śląskiego;
  2. Utrzymanie wojewódzkich zbiorów specjalistycznych służących szkoleniu i doskonaleniu kadr turystycznych;
  3. Organizacja konkursów i imprez o zasięgu co najmniej regionalnym o tematyce turystycznej - priorytetowo będą traktowane oferty skierowane do seniorów.

Oferty należy składać w terminie do 23 czerwca 2017 r.

Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 23 lipca 2017 r.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego potwierdzona właściwą pieczęcią.

Podmiot powinien wskazać konkurs, w którym oferta ma być rozpatrzona.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Data wydarzenia: od 2017-06-02 do 2017-06-23
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • turystyka, podróże