Przejdź do treści głównej

Trwa nabór do Programu Stypendialnego Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego

autor(ka): Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego
2017-05-31, 14:32
archiwalne
To ostatnie dni na przesłanie zgłoszenia do udziału w Georgetown Leadership Seminar 2017! Nabór prowadzi Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego, a seminarium organizuje Edmund A. Walsh School of Foreign Service Uniwersytetu Georgetown, w którym uczył prof. Jan Karski. Jest to tygodniowe spotkanie dla 35 przyszłych liderów z całego świata, które odbędzie się w Waszyngtonie pod koniec października br. Fundacja przyzna dwa stypendia.

Główne cele seminarium to promowanie dialogu oraz interdyscyplinarnej współpracy międzynarodowej wśród przyszłych światowych liderów, poszerzenie wiedzy uczestników na temat głównych problemów w procesie kształtowania polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych oraz nawiązywanie kontaktów i powiązań o kluczowym znaczeniu dla wzmocnienia współpracy międzynarodowej i porozumienia wśród liderów społeczności globalnej.

O udział w seminarium mogą ubiegać się pracownicy administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji świadczących usługi publiczne, liderzy organizacji pozarządowych działający na szczeblu lokalnym, regionalnym bądź centralnym, jak również eksperci, menedżerowie i dziennikarze.

Preferowani będą kandydaci aktywnie działający zawodowo i społecznie w duchu idei Jana Karskiego w następujących dziedzinach: sprawy zagraniczne, stosunki międzynarodowe nauki polityczne, bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe oraz studia strategiczne i rozwiązywanie konfliktów.

Kandydaci muszą mieć nie więcej niż 40 lat, legitymować się polskim obywatelstwem i stale mieszkać w Polsce, mieć pełne wyższe wykształcenie (co najmniej stopień magistra), być stale zatrudnionym w polskiej instytucji (minimum 5 lat doświadczenia zawodowego) oraz wykazać się biegłą znajomością języka angielskiego.

Termin składania zgłoszeń upływa 11 czerwca br.

Formularz aplikacyjny oraz szczegółowe informacje na stronie www.jankarski.net.

***

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego od 2011 roku upowszechnia wartości uosabiane przez Jana Karskiego - odwagę, odpowiedzialność, poszanowanie godności człowieka oraz dialog międzykulturowy. W ramach ogólnopolskich kampanii edukacyjnych przekonuje, młodzież, że warto żyć zgodnie z najwyższymi standardami służby publicznej w oparciu o wzajemną tolerancję.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego
Data wydarzenia: od 2017-05-31 do 2017-06-11
Organizator:

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego

Adres:

Aleja Szucha 6, 00-582 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 629 22 59

E-mail:

kontakt@jankarski.net

Www:

http://www.jankarski.net 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • profesjonalizacja, podnoszenie kwalifikacji
  • rozwój zawodowy
  • współpraca z uczelniami