Przejdź do treści głównej

Program Południowy Bałtyk – kolejny nabór wniosków o dofinansowanie

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-05-23, 21:22
archiwalne
Ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Południowy Bałtyk. Konkurs potrwa do 30 czerwca 2017 r. Wnioskodawcy mogą otrzymać dofinansowanie na międzynarodowe przedsięwzięcia w czterech obszarach tematycznych.
  • W drugiej osi priorytetowej dofinansowanie mogą uzyskać projekty wspierające rozwój zielonych technologii, przyczyniające się do zmniejszenia zanieczyszczeń wód, gleby, powietrza w rejonie południowego Bałtyku, energii odnawialnych i alternatywnych źródeł energii.
  • W ramach trzeciej osi dotyczącej rozwoju usług transportowych, wspierane będą przedsięwzięcia w zakresie rozwoju sieci transportu multimodalnego, poprawy usług w międzynarodowych sieciach transportowych czy rozwoju zielonych technologii dla tzw. „czystego” transportu.
  • Oś czwarta koncentruje się na rozwoju międzynarodowych rynków pracy. Kluczowe będą projekty mające na celu zmniejszenie bezrobocia, zwłaszcza wśród młodzieży, zapobieganie odpływom pracowników z obszarów oddalonych od aglomeracji miejskich, rozwój wspólnych programów szkoleniowych (np. wymiany pracowników, staże międzynarodowe).

Instytucje pragnące zwiększyć swoje zdolności do współpracy na rynkach międzynarodowych mogą uzyskać wsparcie w ramach piątej osi priorytetowej. Adresowana jest ona zarówno do małych, lokalnych organizacji o małym doświadczeniu w realizacji projektów transgranicznych, jak też do organizacji, które chcą podzielić się swoim doświadczeniem i rozszerzyć sieci współpracy.

"Trwający właśnie nabór wniosków to okazja do wdrożenia nowych pomysłów opartych na międzynarodowej współpracy. Podmioty z północnej Polski mogą współpracować z partnerami z Niemiec, Danii, Litwy i Szwecji. Zachęcam także do podejmowania współpracy pomiędzy różnymi sektorami. Projekty oparte na przepływie know how pomiędzy sektorami to w opinii Ministerstwa Rozwoju bardzo wartościowe inicjatywy" - powiedział wiceminister Adam Hamryszczak.

Decyzję o tym, które projekty otrzymają dofinansowanie podejmie Komitet Monitorujący programu na posiedzeniu 8-9 listopada br.

Wnioskodawców zainteresowanych naborem na projekty z zakresu wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych, informujemy, że będzie on prowadzony w okresie 13 listopada - 15 grudnia br.

Dodatkowych informacji dotyczących programu Interreg Południowy Bałtyk udzielają pracownicy Wspólnego Sekretariatu i Punktów Kontaktowych. Z ramienia Ministerstwa Rozwoju informacji o programie udzielają: p. Inga Kramarz: oraz p. Magdalena Włodarczyk: .

Ogłoszenie o naborze na stronie programu


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Data wydarzenia: od 2017-05-22 do 2017-06-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekologia, środowisko
  • energia, energetyka
  • integracja europejska
  • komunikacja, transport
  • ochrona przyrody
  • rynek pracy
  • współpraca międzynarodowa