Przejdź do treści głównej

Szczecin. Konkurs dotacyjny: Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-05-19, 17:04
archiwalne
Prezydent Miasta Szczecin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. Oferty należy składać do 9 czerwca 2017 r.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Nazwa zadania

Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 roku.

Rodzaj zadania

Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie wypoczynku letniego w formie:

 • półkolonii wypoczynkowych oraz obozów organizowanych i odbywających się
  w Szczecinie dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół na terenie Gminy Miasto Szczecin w terminie od 17.07.2017 r. do 20.08.2017 r.

i (lub)

 • kolonii wypoczynkowych, obozów wędrownych, turystyczno- krajoznawczych, sportowych, organizowanych na terenie Polski dla dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do szkół na terenie Gminy Miasto Szczecin w terminie od 24.06.2017 r. do 31.08.2017 r.

Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 w terminie do dnia 09 czerwca 2017 roku (będzie brana pod uwagę data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. W przypadku braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Szczecina
Data wydarzenia: od 2017-05-19 do 2017-06-09
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dzieci
 • edukacja
 • edukacja pozaformalna
 • młodzież
 • rekreacja
 • turystyka, podróże
 • wypoczynek letni, zimowy