Przejdź do treści głównej

Opole. Konkurs dotacyjny: Wsparcie działalności organizacji pozarządowych oraz rozwoju mniejszości narodowych

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-05-17, 15:14
archiwalne
Prezydent Miasta Opola ogłosił konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2017 roku zadań publicznych z zakresu wsparcia działalności organizacji pozarządowych oraz rozwoju mniejszości narodowych. Termin składania ofert upływa 6 czerwca 2017 r.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków na stronie www.engo.org.pl

Nazwa zadania publicznego:   

Priorytet I w Programie współpracy: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy, w zakresie określonym w art. 4 ust 1 pkt1-32 a ustawy.

ZADANIE I

 1. Cel: Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i finansową.
 1. Działania:    
 1. inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń i warsztatów specjalistycznych podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych,
 2. zlecenia doradztwa, w zakresie rozwoju i usprawniania funkcjonowania organizacji m.in. w zakresie zarządzania, budowania zespołu, wieloletniego planowania i promocji działań,
 3. tworzenie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
 4. wsparcie usług i zakup artykułów technicznych celem profesjonalizacji działań mające na celu rozwój organizacji (sprzęt biurowy, materiały promocyjne, kampanie informacyjne).
 1. Beneficjenci: mieszkańcy miasta Opola
 1. Koszty niekwalifikowalne (niepokrywane z dotacji):
 1. zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej;
 2. amortyzacja;
 3. leasing;
 4. rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;
 5. odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
 6. koszty kar i grzywien;
 7. nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;
 8. działalność gospodarcza podmiotu;
 9. działalność polityczna i religijna.

Ogólna kwota dotacji przeznaczona na realizację konkursu: 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Maksymalna kwota  dotacji  jednego zadania publicznego wynosi 5000 zł.

ZADANIE II

 1. Cel: Działalność na rzecz mniejszości narodowych.
 2. Działania:    
 1. organizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć,
 2. działania związane z propagowaniem kultury i tradycji mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Opola, służących zachowaniu tożsamości kulturowej oraz rozwojowi języka regionalnego
 1. Beneficjenci: mieszkańcy miasta Opola
 2. Koszty niekwalifikowalne (niepokrywane z dotacji):
 1. zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej;
 2. amortyzacja;
 3. leasing;
 4. rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;
 5. odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
 6. koszty kar i grzywien;
 7. nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;
 8. działalność gospodarcza podmiotu;
 9. działalność polityczna i religijna.

Na realizację zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki publiczne w łącznej wysokości: 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Opola
Data wydarzenia: od 2017-05-17 do 2017-06-06
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • kultura
 • mniejszości narodowe i etniczne
 • organizacje pozarządowe
 • organizacje wspierające
 • wielokulturowość
 • wspieranie organizacji