Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Prowadzenie ośrodka pomocy dla osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie miasta

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-05-12, 17:50
archiwalne
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie ośrodka pomocy dla osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Wrocławia, w tym dla zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z działaniami motywacyjnymi i profilaktyczno-edukacyjnymi w zakresie problemów alkoholowych. Oferty należy składać do 5 czerwca 2017 r.

Zadanie polegać ma na:
1. Prowadzeniu ośrodka pomocy dla osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Wrocławia, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 r. poz. 487.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia
2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. 2014 r. poz. 1850).
2. Prowadzeniu działań motywacyjnych i wsparcia dla osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych, w szczególności w zakresie problematyki uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a w szczególności motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego oraz aktywizacji społecznej.
3. Prowadzeniu działań profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie problematyki uzależnienia od alkoholu, adresowanych dla placówek oświatowych i uczelni wyższych, a także innych instytucji i podmiotów.
4. Zapewnieniu mieszkańcom Wrocławia dostępu do bezpłatnego sprawdzania stanu trzeźwości za pomocą atestowanego alkometru.
5. Prowadzeniu działań wspierających adresowanych dla osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznych, udzielaniu pomocy w niwelowaniu skutków bezdomności, w szczególności motywowaniu do podjęcia leczenia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Wrocławia
Data wydarzenia: od 2017-05-12 do 2017-06-05
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • osoby uzależnione
  • polityka społeczna
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka