Przejdź do treści głównej

Szczecin. Konkurs dotacyjny: Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-05-12, 15:44
archiwalne
Prezydent Miasta Szczecin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2017, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Oferty należy składać do 2 czerwca 2017 r.

Nazwa zadania:

Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto

Szczecin.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu zwanego dalej operatorem, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na mikrodotacje, od momentu ogłoszenia konkursu do momentu rozliczenia przyznanych w jego ramach dotacji w formie regrantingu, tj. w sposób, o którym mowa w art. 16 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r., poz. 573).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Szczecina
Data wydarzenia: od 2017-05-12 do 2017-06-02
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • inicjatywy oddolne
  • konkursy interdyscyplinarne