Przejdź do treści głównej

Konkurs POWER: Projekty mobilności ponadnarodowej dla osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym

archiwalne
Ministerstwo Rozwoju. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Instytucja Zarządzająca Programu Wiedza Edukacja Rozwój (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju) ogłosiła konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/17 na projekty mobilności ponadnarodowej dla osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA. Wnioski w ramach konkursu będzie można składać w terminie od 22 maja do 2 czerwca 2017 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • instytucje rynku pracy
 • instytucje pomocy i integracji społecznej
 • szkoły i placówki systemu oświaty
 • uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym
 • przedsiębiorstwa
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • administracja publiczna, w tym urzędy administracji publicznej i jednostki przez nie nadzorowane lub im podległe
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób w wieku 18 – 35 lat, należących do grupy NEET (osoby niezatrudnione, nie uczestniczące w edukacji lub szkoleniu – ang. not in employment, education or training).

Projekty w ramach konkursu obejmują 4 etapy:

1. rekrutacja uczestników, w tym potwierdzenie możliwości udziału przez daną osobę w programie mobilności ponadnarodowej;

2. przygotowanie (motywacyjne, językowe oraz kulturowe) uczestników do mobilności;

3. pobyt uczestników za granicą obejmujący działania dostosowane do potrzeb uczestników projektu, mające na celu zdobycie doświadczeń zawodowych oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych;

4. aktywizacja uczestników po powrocie do kraju, z efektywnym wykorzystaniem sieci współpracy.

Więcej informacji w tym regulamin konkursu można znaleźć na stronie: http://www.power.gov.pl/nabory/1-39/


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Źródło: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju
Data wydarzenia: od 2017-05-22 do 2017-06-02
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywizacja zawodowa
 • ekonomia, rynek pracy
 • młodzież
 • organizacje pozarządowe
 • rozwój zawodowy
 • współpraca międzynarodowa