Przejdź do treści głównej

Konkurs MSWiA: Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-05-09, 16:21
archiwalne
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego. Oferty należy składać do 31 maja 2017 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 ppkt a ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego:

Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych

w ramach Działania 1. Wspieranie zdrowia psychicznego

Celu Operacyjnego 3: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa

Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na zorganizowaniu narady szkoleniowej połączonej z warsztatami szkoleniowymi dla psychologów i lekarzy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz służby zdrowia MSWiA.

Narada szkoleniowa poświęcona będzie zagadnieniom zdrowia psychicznego, działaniom psychoprofilaktycznym i psychoedukacyjnym realizowanym i organizowanym przez resort spraw wewnętrzny i administracji na potrzeby funkcjonariuszy i pracowników cywilnych resortu.

W ramach realizacji zadania oczekuje się zapewnienia warunków do omówienia dotychczasowych działań realizowanych przez jej uczestników w zakresie problemów zdrowia psychicznego w służbach i opracowania nowych rozwiązań, wytyczenia nowych kierunków działania dotyczących tego obszaru, z jednoczesnym zapewnieniem organizacji bloku edukacyjnego prowadzonego w formie warsztatów szkoleniowych z zakresu Coaching 8 x O.

Uczestnikami narady szkoleniowej będą osoby, które organizują i realizują pomoc, wsparcie i działania psychoprofilaktyczne oraz edukacyjne na potrzeby funkcjonariuszy i pracowników cywilnych resortu spraw wewnętrznych i administracji. Liczba uczestników narady – 17 osób, wskazana przez Zamawiającego.

Zadaniem narady szkoleniowej będzie wypracowanie nowych sposobów i metod upowszechniania wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego w środowisku funkcjonariuszy i pracowników resortu. Narada szkoleniowa będzie miała również na celu poznanie nowych metod oddziaływań psychoprofilaktycznych (uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych), które będzie można wprowadzić do stosowania w ramach realizacji zadań Narodowego Programu Zdrowia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Data wydarzenia: od 2017-05-11 do 2017-05-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • ochrona zdrowia