Przejdź do treści głównej

Fundacje Velux - nabór wniosków

autor(ka): Velux Foundations
2017-05-16, 12:08
archiwalne
http://www.sxc.hu/photo/1094301
Fundacje Velux właśnie ogłosiły nabór wniosków w ramach programu wspierającego projekty w Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech. Termin naboru upływa 15 czerwca 2017.

FUNDACJE VELUX będą wspierać młodych ludzi w poprawie ich perspektyw zawodowych

Do 15 czerwca br. polskie organizacje pozarządowe, działacze społeczni, instytucje oraz władze publiczne mogą składać wnioski do FUNDACJI VELUX o przyznanie grantu na realizację projektów związanych z poprawą możliwości kształcenia i zatrudniania młodych ludzi, którzy nie ukończyli szkoły średniej.

Ogłoszony niedawno przez FUNDACJE VELUX projekt grantowy koncentruje się na młodych ludziach, którzy nie ukończyli szkoły średniej. Jego głównym celem jest wsparcie inicjatyw, które będą służyły poprawie ich szans edukacyjnych oraz perspektyw zatrudnienia.

Jest to zupełnie nowy kierunek działalności FUNDACJI VELUX w Polsce. Jak do tej pory koncentrowały się one swoje wysiłki na finansowaniu inicjatyw związanych z ochroną socjalną oraz niwelowaniem różnic społecznych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem z powodu choroby, ubóstwa, sytuacji rodzinnej lub niepełnosprawności. W sumie w ciągu ostatnich 10 lat przekazały one na ten cel polskim organizacjom non-profit granty na łączną kwotę ponad 100 mln zł. Beneficjentami są m.in. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawna Fundacja Dzieci Niczyje), Polski Czerwony Krzyż, SOS Wioski Dziecięce, Fundacja Barka, Fundacja Podaj Dalej, Fundacja Dalej Razem i wiele innych.

– Kształcenie zawodowe w Polsce wymaga daleko idących zmian, aby dostosować się do tempa zmian gospodarczych. Odpowiadając na potrzebę społeczną dokształcenia zawodowego młodych osób, Fundacje VELUX postanowiły ogłosić nabór grantów z tego obszaru – komentuje decyzje FUNDACJI VELUX Jacek Siwiński, dyr. generalny VELUX Polska.

FUNDACJE VELUX zamierzają wspierać m.in. projekty dotyczące: rozwoju systemu kształcenia zawodowego, poradnictwa zawodowego dla młodzieży, szkoleń dla nauczycieli, jak również zwiększenia kontaktów pomiędzy szkołami oraz firmami. Składane do fundacji wnioski mogą dotyczyć także inicjatyw na rynku pracy, które będą koncentrowały się na szkoleniach zawodowych, programach stypendialnych, działaniach z zakresu przedsiębiorczości społecznej, skierowanych do bezrobotnej młodzieży nieposiadającej odpowiedniego wykształcenia.

– Fundacje działają niezależnie od naszego biznesu i najbardziej doceniają projekty, które wywierają największy efekt społeczny i mogą być elementem zmiany systemowej. Za każdą aplikacją musi stać wiarygodny biznesplan, aby mogła być zaakceptowana. W ten sposób każda zainwestowana złotówka przynosi najwięcej korzyści społeczeństwu – dodaje Jacek Siwiński

Wszelkie szczegółowe informacje o najnowszym naborze grantów, a także formularze aplikacyjne znajdują się na stronie

http://veluxfoundations.dk/en/call-improving-educational-and-employment-opportunities-young-people

Dbając o równość szans w naborze przedstawiciele FUNDACJI i firmy VELUX nie doradzają w procesie aplikacji.

O FUNDACJACH VELUX

FUNDACJE VELUX składają się z dwóch organizacji non-profit, będących prywatnymi fundacjami dobroczynnymi VILLUM FOUNDEN i VELUX FOUNDEN.

Wśród ich obszarów działania są cele naukowe, środowiskowe, społeczne i kulturalne w Danii i na świecie. W 2016 roku, obie fundacje przyznały granty o łącznej wartości około 155 mln euro. Obie fundacje zostały powołane do działania przez dyplomowanego inżyniera Villum Kann Rasmussena - założyciela firmy VELUX i innych przedsiębiorstw z Grupy VKR, których misją jest dostarczanie ludziom światła, świeżego powietrza i lepszych warunków do życia. FUNDACJE VELUX działają w Polsce i w ciągu ostatnich 10 lat przekazały dla polskich organizacji ponad 100 mln zł na projekty przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży.

Call for Proposals:

Improving educational and employment opportunities for young people

Issue: Youth employment and vocational education.

Geography: Poland, Hungary, Czech Republic and Slovakia.

Target group: Young people of 15-25 years who haven’t completed secondary school.

THE VELUX FOUNDATIONS aim to improve conditions and prospects for youth in Europe. Within the last decade, we have made grants of more than €150 million to a number of projects in Central and Eastern Europe.

Now, we are calling upon civil society organisations, local activists and public authorities to submit project proposals that can serve as examples of how to improve educational and employment opportunities for young people in Poland, Hungary, Czech Republic and Slovakia.

We are calling for proposals focusing on:

1. Development of the vocational education and training (VET) system through work-based learning, improved contact between schools and companies, career guidance for youth, training for teachers, establishing model iVET institutions or similar.

2. Labour market integration of unemployed youth with no formal education through job training, scholarship programmes, social entrepreneurship, and more.

We support innovative and experimental approaches as well as approaches that have had successful results elsewhere. Proposals must have potential for positive systemic change. Project proposing standard patterns normally financed from EU Structural Funds or other dedicated external sources will not be considered.

All costs relevant for the project are eligible, except VAT. Costs related to the infrastructure investments proposed within projects are also eligible. Applicants such as public authorities (schools, municipalities, ministries, etc) are required to co-finance 50% of eligible costs. No co-funding for eligible costs is required for civil society organisations.

Grants within €300,000-1,000,000 are given.

Applicants must be submitted through our website no later than June 15, 2017.

The results of the call will be announced not later than December 2017.

Do you have questions? Please find the answer at our website, www.veluxfoundations.dk . No additional contacts and helpline are envisaged.

THE VELUX FOUNDATIONS are comprised of the two non-profit, private charitable foundations VILLUM FONDEN and VELUX FONDEN. Among our grant areas are science, environmental, social and cultural purposes in Denmark and internationally. In 2016, the two foundations gave joint grants of approx. EUR 155 million.

Both foundations were established by graduate engineer Villum Kann Rasmussen - the founder of VELUX and other companies in the VKR Group, whose mission it is to bring daylight, fresh air and a better environment into people’s everyday lives.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Velux Foundations
Data wydarzenia: od 2017-05-16 do 2017-06-15
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 4

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja zawodowa
  • ekonomia, rynek pracy
  • młodzież
  • osoby bezrobotne
  • rozwój zawodowy