Przejdź do treści głównej

Program MSiT: Rozwój ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-05-08, 17:08
archiwalne
Ministerstwo Sportu i TurystykiNarodowego. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż”. Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2017 r.

Celem „Programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż edycja 2017” jest w pierwszym rzędzie szeroko rozumiana poprawa stanu tej infrastruktury sportowej, której znaczenie wykracza poza wąski kontekst terytorialny miejsca, w którym jest ona zlokalizowana. Dotyczy to przy tym nie tyle samej infrastruktury, ile funkcji, jakie ta infrastruktura ma pełnić.

Stąd też kluczowym punktem odniesienia w tej kwestii staje się użytkownik, zarówno ten masowy, użytkujący obiekt w ramach aktywnej formy spędzania czasu wolnego, stanowiącej jednocześnie ważny element profilaktyki zdrowotnej, jak również sportowiec wyczynowy, którego podstawowym celem jest współzawodnictwo sportowe i maksymalizacja osiągnięć w tym zakresie.

Możliwe jest składanie wniosków wieloobiektowych (np. budowa boiska i przystani kajakowej lub remont hali sportowej i budowa boiska, również w różnych miejscowościach). Powstałe w wyniku dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej obiekty, będą miały charakter ogólnodostępny. Dodatkowo w przypadku obiektów zewnętrznych, wnioskodawcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby dostęp do nich był nieodpłatny, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu mogą się ubiegać:
1) jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;
2) stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu
osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
3) spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2017 r. (dla wniosków przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

inwestycyjny składa się do Ministerstwa za pomocą systemu elektronicznego AMODIT, dostępnego na stronie internetowej pod adresem:
https://wnioski.msit.gov.pl/

Wypełniony formularz elektroniczny wniosku inwestycyjnego należy przesłać do Ministerstwa w systemie AMODIT, a po wysłaniu formularza, należy go wydrukować,
podpisać i przesłać/złożyć wraz z załącznikami na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Infrastruktury Sportowej
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Data wydarzenia: od 2017-06-01 do 2017-06-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • sport, wypoczynek