Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań na rzecz osób bezdomnych

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-04-27, 15:51
archiwalne
700 tys. zł przeznaczył w tym roku Wojewoda Podkarpacki na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych. 26 kwietnia 2017 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert, który ma na celu wsparcie działań polegających na świadczeniu usług socjalnych na rzecz osób bezdomnych. Oferty należy składać do 17 maja 2017 r.

Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych lub przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi i innych podmiotów uprawnionych (szczegóły w załączniku) prowadzących schroniska, noclegownie i ogrzewalnie oraz placówki pomocy doraźnej, które realizują zadania w zakresie pomocy na rzecz osób bezdomnych.

Oferenci mogą starać się o dofinansowanie działań osłonowych, profilaktycznych i aktywizujących. Dotacja może zostać wykorzystana m. in. na: prowadzenie prac remontowych pomieszczeń użytkowych schronisk/noclegowni/ogrzewalni, zakup niezbędnego wyposażenia placówki, finansowanie kosztów bieżących utrzymania placówki, zakup środków higienicznych i opatrunkowych, odzieży, obuwia, bielizny osobistej i pościelowej, kołder, koców itp., aktywizację społeczno-zawodową osób bezdomnych oraz wspieranie działań mających na celu usamodzielnianie osób bezdomnych przebywających w placówkach.

Oferty należy składać do 17 maja 2017 r., w kancelarii ogólnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie lub w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie albo przesłanie drogą pocztową listem poleconym na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (liczy się data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Data wydarzenia: od 2017-04-27 do 2017-05-17
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • integracja społeczna
  • osoby bezdomne
  • polityka społeczna