Przejdź do treści głównej

Opole. Konkurs dotacyjny: Finansowanie wkładów własnych

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-04-21, 12:12
archiwalne
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji w 2017 roku przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty zadań publicznych w zakresie wkładów własnych. Oferty należy składać do 11 maja 2017 r.

Termin realizacji zadań : 12 czerwca 2017 – 10 grudnia 2017.

Termin składania ofert oraz wydrukowanego z Generatora potwierdzenia złożenia oferty upływa dnia 11 maja 2017, godz. 17.00

Oferty proszę składać wyłącznie za pomocą Generatora ofert :  www.engo.org.pl

Nazwa zadania publicznego:

Priorytet I w Programie współpracy: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt. 1-32 a.

Cel Programu współpracy: Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie wkładu własnego.

Działania: Zabezpieczenie dla organizacji pozarządowych wkładu własnego na realizację zadań finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

(Przyznanie dotacji na dofinansowanie do wkładów własnych koniecznych do realizacji zadań publicznych, będących zadaniami pożytku publicznego realizowanych na rzecz mieszkańców Opola, na które Organizacja pozyskała lub planuje pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych.)

Beneficjenci: mieszkańcy Opola.

Na realizację zadania publicznego w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki publiczne w łącznej wysokości 100.000 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Opola
Data wydarzenia: od 2017-04-21 do 2017-05-11
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • konkursy interdyscyplinarne