Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-04-21, 11:31
archiwalne
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017 w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza woj. warmińsko-mazurskiego. Oferty należy składać do 12 maja 2017 r.

Konkurs dotyczy następujących zadań: rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego, w tym rozwój wolontariatu, rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży oraz działania w obszarze kultury mające wpływ na rozwój kapitału społecznego regionu.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań w konkursie to: 51 500 zł. Wnioskowana dotacja nie może być większa niż 10 000 zł.

Pełen tekst ogłoszenia konkursowego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 (pok. 111), tel. 89 512 58 75 lub 89 512 58 80, w którym również do dnia 12 maja 2017 r. - należy składać oferty. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Data wydarzenia: od 2017-04-21 do 2017-05-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • konkursy interdyscyplinarne