Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-04-21, 11:16
archiwalne
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r. Oferty należy składać do 12 maja 2017 r.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:

  • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych o charakterze regionalnym.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane w szczególności poprzez:
1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek (dofinansowanie może być przyznane na zadanie, w którym beneficjentami są wyłącznie osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli beneficjentami ostatecznymi będą uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej wówczas zakres merytoryczny zadania nie może dotyczyć działań podejmowanych na rzecz uczestnika warsztatu, zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji, terapii przygotowanym przez radę programową warsztatu, w zadaniu nie mogą być wykazywane koszty związane z wykorzystywaniem pomieszczeń lub sprzętu należącego do warsztatów terapii zajęciowej) - 80.000,00 zł;
2. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
- mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
- rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
- usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

Dofinansowanie może być przyznane na zadanie, w którym beneficjentami są wyłącznie osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli beneficjentami ostatecznymi będą uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej wówczas zakres merytoryczny zadania nie może dotyczyć działań podejmowanych na rzecz uczestnika warsztatu, zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji, terapii przygotowanym przez radę programową warsztatu, w zadaniu nie mogą być wykazywane koszty związane z wykorzystywaniem pomieszczeń lub sprzętu należącego do warsztatów terapii zajęciowej - 120.000,00 zł;

3. Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach (w imprezach integracyjnych co najmniej 50 % uczestników muszą stanowić osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności) – 100.000,00 zł. W ramach konkursu nie będą dofinansowane następujące działania: turnusy rehabilitacyjne, kolonie, obozy, wczasy wypoczynkowe, wycieczki i wydawnictwa.

Oferty należy składać w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (I piętro, pok. 17), ul. Snycerska
8, 91-302 Łódź, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2017 roku do godz. 16:00.

Jeżeli oferta przesyłana jest pocztą na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert – działania na rzecz osób niepełnosprawnych o charakterze regionalnym”. 16. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Data wydarzenia: od 2017-04-21 do 2017-05-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • integracja społeczna
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna