Przejdź do treści głównej

Konkurs grantowy na rzecz Białorusi

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-04-20, 14:31
archiwalne
Logo FSM
Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza konkurs grantowy na rzecz Białorusi. Konkurs jest częścią programu „Wsparcie Demokracji 2017”, którego celem jest rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej, rządy prawa oraz przestrzeganie praw człowieka w państwach wymienionych na liście biorców pomocy rozwojowej DAC OECD. Wnioski należy składać do 26 kwietnia 2017 r.

Celem Konkursu jest udzielenie wsparcia mediom w zakresie dostarczania niezależnej informacji dla mieszkańców Białorusi poprzez realizację audycji radiowych i rozwój internetowych serwisów informacyjnych.

W Konkursie możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie rocznych projektów w wysokości przekraczającej 500 000 zł.

Do Konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności stowarzyszenia i fundacje, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Wymienione podmioty muszą spełniać jednocześnie dwa poniższe warunki:

  • posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie w realizacji projektów na Białorusi;
  • posiadać w okresie 2012-2016 doświadczenie w gospodarowaniu i rozliczeniu środków publicznych w kwocie nie mniejszej niż 300 000 zł w skali jednego wybranego roku kalendarzowego.

Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w drodze konkursu wynosi 5 300 000 zł. Każdy podmiot uprawniony do udziału w Konkursie może złożyć nie więcej niż jeden wniosek.

Termin składania wniosków – do 26 kwietnia 2017 r. do godz. 13:00.

Wniosek należy wypełnić on-line w generatorze wniosków na stronie: http://solidarityfund.pl/dla-partnerow/generator-wnioskow-wd-2017

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w konkursie grantowym na rzecz Białorusi 2017.

Załącznikami do Regulaminu są:

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2017” można uzyskać:

– pod numerem tel. +48 22 290 66 22 wew. 32 (infolinia działa w dni robocze w godzinach 10:00-14:00);

– za pośrednictwem poczty elektronicznej: ;

– podczas indywidualnych konsultacji w siedzibie Fundacji po wcześniejszym umówieniu i potwierdzeniu terminu.


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


LOGO

Data wydarzenia: od 2017-04-20 do 2017-04-26
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • demokracja
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • państwo, polityka
  • pomoc rozwojowa
  • prawa człowieka
  • prawa obywatela
  • współpraca międzynarodowa