Przejdź do treści głównej

Trwa konkurs dotacyjny na finansowanie wkładów własnych

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-04-20, 12:52
archiwalne
Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podlaskiego w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. Oferty należy składać do 28 kwietnia 2017 r.

Celem konkursu jest zwiększenie wykorzystania funduszy zewnętrznych, w tym europejskich na rzecz rozwoju województwa poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe, które otrzymały współfinansowanie w ramach programów krajowych i zagranicznych, w tym europejskich.

 Katalog działań realizujących cele konkursu, obejmuje zarówno działania inwestycyjne, jak i tzw. projekty „miękkie”, realizujące najistotniejsze priorytety dla rozwoju województwa podlaskiego w 2017 r.

Oferty złożone po terminie 28 kwietnia 2017 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Data wydarzenia: od 2017-04-20 do 2017-04-28
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • konkursy interdyscyplinarne