Przejdź do treści głównej

Uzupełniający konkurs MZ: Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-04-20, 11:18
archiwalne
Ministerstwo Zdrowia. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Ministerstwo Zdrowia ogłasza uzupełniający konkurs ofert na wybór realizatorów zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku. Oferty należy składać do 4 maja 2017 r.

Konkurs skierowany jest do jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeń i fundacji.

Kwota niezaangażowana na realizację Programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku wynosi 401 800,00 zł.

Termin realizacji zadania: 1 lipca – 1 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.) organy administracji publicznej mogą wspierać realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Tytuły zadań publicznych

 1. Akcja edukacyjna i informacyjna dotycząca obecności alergenów w żywności oraz zagrożeń z tym związanych – 50 000,00 zł.

Oferta powinna uwzględniać opracowanie i wdrożenie akcji edukacyjnej i informacyjnej na temat obecności alergenów w żywności oraz zagrożeń z tym związanych. Oczekuje się, że realizacja programu przyczyni się do rozpowszechnienia informacji na temat ww. zagrożeń wśród jak najszerszego grona odbiorców, co przyczyni się do podniesienia świadomości społecznej w tym zakresie. Oferent jest zobowiązany do złożenia własnej koncepcji realizacji ww. zagadnienia.

 1. Program edukacyjny mający na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń wynikających z niewłaściwego stosowania, nadużywania produktów leczniczych dostępnych bez recepty (OTC) i suplementów diety oraz ich interakcji z innymi lekami – 70 000,00 zł.

Oferta powinna uwzględniać opracowanie programu edukacyjnego na temat zagrożeń wynikających z niewłaściwego stosowania, nadużywania produktów leczniczych dostępnych bez recepty (OTC) i suplementów diety oraz ich interakcji z innymi lekami oraz przeprowadzenie akcji edukacyjnej na podstawie ww. programu. Oczekuje się, że realizacja programu przyczyni się do rozpowszechnienia informacji na temat ww. zagrożeń wśród jak najszerszego grona odbiorców, co przyczyni się do podniesienia świadomości społecznej w tym zakresie. Oferent jest zobowiązany do złożenia własnej koncepcji realizacji ww. zagadnienia.

 1. Program edukacyjny skierowany do osób z cukrzycą mający na celu zwiększenie świadomości żywieniowej tych chorych, połączony z nauką samokontroli, umiejętnością podawania insuliny oraz samoobserwacji i profilaktyki powikłań cukrzycy – 200 000,00 zł.

Oferta powinna uwzględniać opracowanie programu edukacyjnego dla osób ze zdiagnozowaną cukrzycą i przeprowadzenie akcji edukacyjnej na podstawie ww. programu wśród tych chorych. Program powinien poruszać w szczególności następujące zagadnienia:

 • Ogólne zasady żywienia chorych na cukrzycę i planowanie posiłków w cukrzycy (znaczenie poszczególnych grup środków spożywczych, składniki pokarmowe, zapotrzebowanie energetyczne, rozkład węglowodanów w diecie, ograniczenia dietetyczne, indeks glikemiczny, ładunek glikemiczny),
 • Wymienniki węglowodanowe i białkowo-tłuszczowe w praktyce,
 • Znaczenie i sposoby samokontroli cukrzycy,
 • Insulinoterapia: działanie insuliny, rodzaje insulin, profile ich działania, modele insulinoterapii, technika podawania insuliny, miejsca podawania insuliny, relacja insulina vs. posiłek, wpływ wysiłku fizycznego na zapotrzebowanie na insulinę,
 • Leki doustne w leczeniu cukrzycy,
 • Hipoglikemia i hiperglikemia – definicja, przyczyny, objawy, skutki, postępowanie w zależności od czasu trwania, zapobieganie,
 • Późne powikłania cukrzycy, znaczenie właściwego leczenia i wyrównania cukrzycy oraz odpowiedzialność chorego w ich zapobieganiu poprzez samokontrolę,
 • Promocja zdrowego stylu życia, znaczenie aktywności fizycznej w leczeniu cukrzycy i utrzymaniu prawidłowej masy ciała.
 1. Program informacyjno-edukacyjny na temat choroby Alzheimera dla osób chorych i ich opiekunów – 81 800,00 zł.

Oferta powinna uwzględniać opracowanie programu edukacyjnego na temat choroby Alzheimera wśród osób chorych i ich opiekunów, a także przeprowadzenie akcji edukacyjnej na podstawie ww. programu wśród tych osób. Program powinien poruszać w szczególności następujące zagadnienia:

 • Zachowania osoby chorej na Alzheimera,
 • Opieka nad chorym w domu,
 • Codzienna pielęgnacja chorego,
 • Bezpieczeństwo chorych i ich opiekunów, w tym: bezpieczny dom, bezpieczny transport środkami komunikacji, kwestie prawne i finansowe;
 • Aktywności usprawniające funkcje poznawcze,
 • Komunikacja werbalna z osobą chorą – czyli jak rozmawiać i jak słuchać?,
 • Możliwości odciążenia opiekunów i sposoby na regenerację psychiczną i fizyczną opiekuna chorego.

Termin wyboru ofert: do 5 czerwca 2017 r.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty ogłoszenia konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, tj. do dnia 4 maja 2017 r., na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Zdrowia Publicznego

Miodowa 15

00-952 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Organizacje pozarządowe – postępowanie uzupełniające [należy podać numer i nazwę Programu”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Data wydarzenia: od 2017-04-20 do 2017-05-04
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • chorzy
 • ochrona zdrowia