Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Ratownictwo górskie i wodne

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-04-14, 15:22
archiwalne
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego w 2017 r. Oferty należy składać do 5 maja 2017 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego, kierując się intencją zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w górach i nad wodą, realizując założenia „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego w 2017 r.

Na realizację zadań wybranych w ramach wyżej wymienionego konkursu Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do kwoty ogółem: 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych).

W ramach Konkursu zlecane będą w szczególności zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego polegające na:

1) utrzymaniu gotowości ratowniczej;

2) prowadzeniu działań ratowniczych;

3) organizowaniu i prowadzeniu szkoleń ratowników górskich i wodnych oraz psów ratowniczych.

Zlecenie w/w zadań odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

Do Konkursu mogą być składane oferty zadań zaplanowanych do realizacji na 2017 r., których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 1 maja 2017 r., a kończyć nie później niż 15 listopada 2017 r.

Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania, jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy i najpóźniej do terminu zakończenia realizacji zadania w danym roku budżetowym.

W ramach realizacji zadania nie przewiduje się zaangażowania wkładu osobowego i rzeczowego Oferentów w kosztach realizacji zadania.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez Oferenta. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana przez Oferenta.

Przed złożeniem oferty proszę o szczegółowe zapoznanie się z ogłoszeniem konkursu.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Data wydarzenia: od 2017-04-14 do 2017-05-05
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • bezpieczeństwo
  • ratownictwo