Przejdź do treści głównej

Konin. Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego...

autor(ka): Dorota Czerniejewska
2017-04-14, 10:46
archiwalne
Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego organizacji i przygotowania spotkań informacyjnych z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji „Starówka” Termin realizacji zadania – do 31 grudnia 2017 r. Termin składania ofert w ramach ww. konkursu - do 21 kwietnia 2017 r.

Pragniemy poinformować, iż w ramach realizowanego przez Miasto Konin projektu pn. "Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem", ogłoszony został otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego organizacji i przygotowania spotkań informacyjnych z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji "Starówka"

Termin realizacji zadania - do 31 grudnia 2017r.

Konkurs ma na celu powierzenie realizacji zadania publicznego dotyczacego organizacji i przygotowania spotkań informacyjnych z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji "Starówka", organizacji pozarządowej. Na spotkaniach poruszane bedą zagadnienia związane z procesem rewitalizacji oraz z opracowanym Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023.

Pierwotny termin składania ofert w ramach ww. konkursu został wydłużony do dnia 21.04.2017r.

Oferty wraz z załącznikami można składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Koninie, 62-500 Konin, Plac Wolności 1 - Biuro Obsługi Interesanta, w zamknietej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert - Spotkania z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji "Starówka" w 2017 roku", do dnia 21.04.2017 r. do godziny 15:30 włącznie (nie decyduje data stempla pocztowego).

Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się pod adresem https://bip.konin.eu/index.php?d=otw_konkursy_orgprz

Zachęcamy do składania ofert w ramach ww. konkursu.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Urząd Miejski w Koninie
Www: http://www.konin.pl/ http://www.konin.pl/ https://bip.konin.eu/ 
Miejsce: Konin ,
Data wydarzenia: od 2017-04-14 do 2017-04-21
Organizator:

Urząd Miejski w Koninie

Adres:

Al. 1 Maja, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie

Tel.:

63 24012 81

E-mail:

dorota.czerniejewska@konin.um.gov.pl

Www:

http://www.konin.pl/ 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • miasto
  • rewitalizacja
  • rozwój lokalny