Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny „Wspieranie działań archiwalnych 2017”

autor(ka): Fundacja Ośrodka KARTA
2017-04-19, 15:51
archiwalne
By The National Archives (United Kingdom) (The National Archives (United Kingdom)) [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych ogłosił konkurs w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2017”. Celami zadania publicznego jest opracowanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Oferty należy składać do 28 kwietnia 2017 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 900 000 zł.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zastrzeżeniem art. 42 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz postanowień Regulaminu konkursu.

Prawidłowo przygotowaną ofertę należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji ofert pod adresem: https://formularze.archiwa.gov.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2017 r. do godz. 23:59. Po upływie tego terminu system automatycznie uniemożliwi przesyłanie ofert.

UWAGA! Wyłączną formą składania ofert jest forma elektroniczna przesłana za pomocą dedykowanego systemu rejestracji ofert dostępnego pod adresem: https://formularze.archiwa.gov.pl

Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej oraz o konkursie


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Źródło: Fundacja Ośrodka KARTA
Data wydarzenia: od 2017-04-13 do 2017-04-28
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

  • [+] Rozwiń komentarz Błędnie podany termin składania ofert ~Witold Kunicki-Goldfinger 19.04.2017, 02:21 Szanowni Państwo w powyższym ogłoszeniu umieszczono błędną datę składania ofert. Zgodnie z regulaminem (https://www.archiwa.gov.pl/files/Regulamin_konkursu_2017_ost__wers-1.pdf) oferty można składać do dnia 28 kwietnia 2017 r., do godziny 23:59. Podana powyżej data, tj. 24 kwietnia, dotyczy zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej. ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • historia
  • kultura