Przejdź do treści głównej

Konkurs grantowy: Inicjatywy Obywatelskie 25+

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-04-12, 16:00
archiwalne
http://www.sxc.hu/photo/569804
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłosiła konkurs pt. Inicjatywy Obywatelskie 25+: Uczyńmy Europę razem lepszą! Ma on umożliwić polskim i niemieckim przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego wypracowanie i realizację polsko-niemieckich pomysłów na rozwiązanie aktualnych problemów. Konkurs skierowany jest do polskich i niemieckich instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Wnioski można składać do 31 lipca 2017 r.

Po „25 latach dobrego sąsiedztwa“ społeczeństwa obywatelskie Polski i Niemiec stoją przed wspólnym wyzwaniem, jak w zmienionych warunkach nadać rozmach dwustronnym relacjom, jak poprzez inicjatywy oddolne kształtować wspólną przyszłość jako sąsiedzi i partnerzy w Europie.

Właśnie teraz, kiedy na skutek brexitu i kryzysu uchodźczego Unia Europejska jako projekt na rzecz pokoju jest kwestionowana, a korzyści wspólnoty nie są dostrzegane i odczuwalne, potrzebni są odważni i rozważni Europejczycy, którzy opowiedzą się za spójną, za „lepszą” Europą”.

Kierując się mottem „Myśl w skali europejskiej, działaj w skali lokalnej“ pokładamy nadzieję w proeuropejskich społeczeństwach obywatelskich Polski i Niemiec, dwóch krajów w sercu Europy, które mają szczególną rolę i ponoszą wspólną odpowiedzialność za poszukiwanie rozwiązań dla obecnych wyzwań na kontynencie.

W związku z tym Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłasza konkurs pt. Inicjatywy Obywatelskie 25+: Uczyńmy Europę razem lepszą! Ma on umożliwić polskim i niemieckim przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego wypracowanie i realizację polsko-niemieckich pomysłów na rozwiązanie aktualnych problemów, a tym samym zachęcić innych do myślenia i działania w skali europejskiej.

Kryteria wsparcia:

Kto?

Konkurs skierowany jest do polskich i niemieckich instytucji społeczeństwa obywatelskiego, które wspólnie zamierzają zrealizować projekt dotyczący wyzwań w Europie 21 wieku w sferze socjalnej, politycznej, ekologicznej i gospodarczej.

Co?

Wspólne inicjatywy różnego typu, z wyłączeniem projektów o charakterze stricte kulturalnym czy sportowym, których celem jest uwrażliwienie odbiorców na ważne tematy, m.in.: zmiany klimatu, uchodźcy, migracja (zarobkowa), sprawiedliwość społeczna, dyskryminacja, zagrożenia dla demokracji, populizm, szansy i zagrożenia cyfryzacji.

Wspólne projekty mogą uzyskać dofinansowanie do kwoty 30.000 zł / 6.800 euro. Dofinansowanie może stanowić do 80% całkowitych kosztów projektu.

Kiedy?

Termin składania wniosków: 01.04.2017-31.07.2017

Okres realizacji projektów: 01.05-15.10.2017

Jak?

Wnioski można składać w całym wymienionym okresie, odmiennie niż w zwykłym trybie składania wniosków do FWPN nie później niż miesiąc przed terminem rozpoczęcia projektu. Wnioski składane są w przeznaczonym dla wnioskodawców systemie online. Prosimy o zaznaczenie w polu „tytuł projekt”, że wniosek składany jest w ramach programu „Inicjatywy obywatelskie 25+”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej fundacji: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Data wydarzenia: od 2017-04-12 do 2017-07-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • antydyskryminacja
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • inicjatywy oddolne
  • konkursy interdyscyplinarne
  • prawa obywatela
  • równość