Przejdź do treści głównej

Olsztyn. Konkurs dotacyjny: Prowadzenie działań ratowniczych

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-04-11, 11:18
archiwalne
Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania prowadzenia działań ratowniczych, polegających w szczególności na zapewnieniu bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach miasta Olsztyna. Oferty należy składać do 2 maja 2017 r.

Rodzaj działań – prowadzenie działalności ratowniczej oraz profilaktycznej dla zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (w tym zawody sportowe organizowane i współorganizowane przez Urząd Miasta Olsztyna), udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na wszystkich akwenach Jeziora Ukiel.

Termin realizacji zadania opisanego w ofercie - 10 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.

Obsada etatowa ratowników wodnych musi posiadać udokumentowaną wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniający wymagania określone w art.13 ust.1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2016 poz. 1868 ) zatrudnionych lub pełniących służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącymi członkami tego podmiotu.

Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do 2 maja 2017 r. do godziny 23.59 za pomocą generatora "WITKAC" udostępnionego na stronie witkac.pl, według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z tych zadań (Dz.U. 2016.1300).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Olsztyna
Data wydarzenia: od 2017-04-11 do 2017-05-02
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • bezpieczeństwo
  • ratownictwo