Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Wsparcie gospodarstw edukacyjnych

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-04-10, 11:20
archiwalne
Zarządu Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w roku 2017.

Zadania przewidziane do dofinansowania:

Utworzenie i promocja Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego.

 1. Doposażenie gospodarstw edukacyjnych w środki dydaktyczne, takie jak: tablice edukacyjne, projektory, przestrzenne modele dydaktyczne zwierząt, tablice multimedialne, plansze edukacyjne, itp.
 2. Uzupełnienie braków w zapleczu technicznym- stoły, krzesła, stoliki, ławki, itp.
 3. Zakup lub renowacja dawnych sprzętów rolniczych, starych maszyn i narzędzi rolniczych, elementów wyposażenia XIX-wiecznych chałup i budynków gospodarczych, dawnych sprzętów gospodarstwa domowego.
 4. Przeszkolenie właścicieli gospodarstw edukacyjnych w zakresie np.: udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs pedagogiczny.
 5. Utworzenie strony internetowej Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego.
 6. Wydanie i dystrybucja katalogów, publikacji dotyczących Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego oraz materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w gospodarstwach edukacyjnych.
 7. Działania promocyjne w mediach.
 8. Szkolenia dla mieszkańców obszarów wiejskich na temat korzyści z zakładania gospodarstw edukacyjnych.
 9. Udział w targach i wystawach wpisujących się w tematykę gospodarstw edukacyjnych.
  a także udział w imprezach folklorystycznych, szkolnych festynach, rodzinnych piknikach itp.
 10. Wyjazdy studyjne wpisujące się w tematykę gospodarstw edukacyjnych.

Przeprowadzenie zajęć edukacjach w zakresie rolnictwa, wiejskiej kultury, kuchni, wiedzy na temat roślin i zwierząt.

 1. Zajęcia edukacyjne w zakresie rolnictwa, wiejskiej kultury, kuchni, wiedzy na temat roślin i zwierząt we wszystkich gospodarstwach wchodzących w skład Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego dla min. 2700 dzieci i młodzieży z: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu województwa śląskiego w zakresie rolnictwa, wiejskiej kultury, kuchni, wiedzy na temat roślin i zwierząt.

Oferty należy składać do 2 maja 2017 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do 1 czerwca 2017 r.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego potwierdzona właściwą pieczęcią. Należy wskazać konkurs, w którym oferta ma być rozpatrzona.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Data wydarzenia: od 2017-04-10 do 2017-05-02
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • edukacja
 • edukacja pozaformalna
 • rolnictwo
 • wieś