Przejdź do treści głównej

Nabór wniosków do konkursu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”

autor(ka): Justyna Jacek
2017-04-10, 10:05
archiwalne
Poszukujesz źródeł dofinansowania dla działalności społecznej? Zastanawiasz się, skąd sfinansować lokalny piknik, za co wydać książkę o swojej miejscowości, a może potrzebujesz środków na zakup pomocy edukacyjnych do świetlicy dla dzieci. W najbliższych dniach, tj. 8 kwietnia 2017 roku rozpoczyna się nabór wniosków do konkursu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”.

Trzy organizacje z terenu województwa podkarpackiego: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” sięgnęły po środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”. Celem projektu jest: rozwój, wzmocnienie i aktywizacja mieszkańców/obywateli z województwa podkarpackiego do realizacji przez nich oddolnych inicjatyw na rzecz swoich społeczności lokalnych. Działanie jest kontynuacją projektu pn. „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” realizowanego w latach 2014-2017.

W ramach projektu zaplanowały przeznaczyć 450 000,00 złotych na inicjatywy lokalne, czyli zadania publiczne mieszczące się w katalogu sfer działalności pożytku publicznego wymienione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

O grant mogą ubiegać się:

• młode organizacje pozarządowe (które prowadzą swoją działalność nie dłużej niż 30 miesięcy na dzień złożenia wniosku),

• grupy nieformalne i samopomocowe (3 osobowe), które swoje wnioski do Konkursu mogą składać za pośrednictwem Patrona (organizacji użyczającej osobowości prawnej).

Czas realizacji inicjatyw to minimum 2 miesiące, które to powinny być zawarte w terminie od 1 czerwca do 10 grudnia 2017r. Wkład własny do projektów to min. 10% wartości wnioskowanej dotacji w postaci wkładu finansowego lub osobowego lub rzeczowego.

Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się 08 kwietnia, a zakończy 08 maja 2017r. o godzinie 15.00. Wnioski należy składać poprzez przesłanie w wersji elektronicznej na adres:

Poza dotacjami wnioskodawcy otrzymają wsparcie szkoleniowo – doradcze oraz promocję lokalnych inicjatyw.

Szczegóły oraz formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Projektu pod adresem: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie Projektu – „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”.

W celu zasięgnięcia większej ilości informacji zapraszamy na powiatowe spotkania informacyjne, których terminy dostępne są na stronie internetowej Projektu pod adresem: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl w zakładce „Spotkania informacyjne”


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Miejsce: woj. podkarpackie
Data wydarzenia: od 2017-04-08 do 2017-05-08
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • grupy nieformalne
  • konkursy interdyscyplinarne
  • organizacje pozarządowe