Przejdź do treści głównej

Program grantowy Departamentu Stanu USA na rzecz wolnosci religijnej oraz przeciwdziałania nietolerancji i dyskryminacji

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-04-07, 12:10
archiwalne
pixabay.com, CC0 Public Domain
Departament Stanu USA, Biuro Demokracji, Praw Człowieka i Pracy ogłosił konkurs grantowy dla organizacji zainteresowanych składaniem wniosków na projekty, które promują i chronią wolność religijną w regionach Europy, Azji Wschodniej i Pacyfiku. Wnioski należy składać do 26 kwietnia 2017 r.

Organizacje mogą składać nie więcej niż jeden (1) wniosek w każdej kategorii i muszą wyraźnie określić, w której kategorii (Europa i / lub Wschodnia Azja i Pacyfik) jest składany. Jeśli tytuł wniosku nie jest jednoznacznie zidentyfikowany w jednej z powyższych kategorii, można uznać, że jest on formalnie niekwalifikowalny i nie może być przekazany do oceny przez panel ekspertów.

W szczególności projekty powinny dążyć do:

W Europie (pula dotacji wynosi 400 000 dolarów) celem programu jest dążenie do bezpośredniego i trwałego wpływu na przeciwdziałanie dyskryminacji i nietolerancji, w tym prowadzenie działań które mogą przeciwdziałać przemocy ze względu na religię lub światopogląd w Europie. Częścią dyskursu kulturowego i politycznego w Europie stał się niedawny wzrost antysemickich i antymuzułmańskich nastrojów, a niektórzy chrześcijanie, w tym grupy protestanckie, stają przed coraz większym nękaniem i ograniczeniami w niektórych krajach. Miało to negatywny wpływ na wolność religijną w wielu krajach europejskich. Nienawiść ujawniająca się w sferze publicznej oraz w internecie powoduje, że żydowskie i muzułmańskie społeczności i instytucje coraz częściej są atakowane.

Projekty powinny dążyć do zwalczania nietolerancji i dyskryminacji, w miarę możliwości, adresowane do żydowskich, muzułmańskich i chrześcijańskich mniejszości w krajach docelowych. Efektywny projekt zachęci do edukacji w zakresie tolerancji i współistnienia ze szczególnym naciskiem na walkę z antysemityzmem, antymuzułmanizmem i antychrześcijańskimi nastrojami, zapewniając społeczeństwu obywatelskiemu skuteczne zwalczanie tych przestępstw, budowę koalicji między organizacjami pozarządowymi i współpracy z ich rządami, aby promować pełne zaangażowanie ludzi wszystkich wyznań.

Departament Stanu będzie brał pod uwagę projekty proponujące podejście transgraniczne i działania (w kilku krajach) lub projekty, które będą realizowane na mniejszych obszarach. Kraje powinny być wybierane pod kątem jak najlepszych wyników, uwzględniając wspólne lub rozbieżne normy kulturowe, społeczne i polityczne. Projekty powinny wykorzystywać podejście kreatywne i innowacyjne oraz uwzględniać współpracę z mediami i wykorzystanie nowych technologii w celu uzyskania jak najlepszej skuteczności projektu. Projekty muszą prowadzić do konkretnych, wymiernych wyników.

Pomysły na efektywne działania programu mogą obejmować poniższe przykłady, ale nie są do nich ograniczone:

 • Realizacja działań antyksenofobicznych i publicznych kampanii prowadzonych w lokalnych językach;
 • Wykorzystanie istniejących innowacyjnych narzędzi technologicznych, które zwalczają dyskryminację i nietolerancję, w szczególności przeciwdziałają on-line mowie nienawiści, zachowując jednocześnie wolność słowa;
 • Tworzenie materiałów edukacyjnych, które promują tolerancję i współistnienie oraz zwalczają napięcia między różnymi społecznościami;
 • Tworzenie programów dla młodzieży, które budują koalicje wśród wspólnot większości i mniejszości religijnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Departamentu Stanu USA: Program grantowy


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Źródło: Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie
Data wydarzenia: od 2017-04-07 do 2017-04-26
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • antydyskryminacja
 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • edukacja obywatelska
 • mniejszości narodowe i etniczne
 • religia
 • równość
 • wielokulturowość