Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Promocja i organizacja wolontariatu

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-04-06, 13:22
archiwalne
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w województwie śląskim w terminie 29 maja 2017 r. – 15 grudnia 2017 r.

Cel konkursu

Szeroko rozumiana promocja idei wolontariatu wśród mieszkańców województwa śląskiego, w tym m.in. poprzez:

  • udzielanie pomocy merytorycznej oraz organizacyjnej w procesie zakładania grup wolontariackich;
  • organizowanie szkoleń poszerzających wiedzę oraz wzmacniających umiejętności z zakresu wolontariatu,
  • prowadzenie działań wolontaryjnych skierowanych do seniorów, w tym m.in. tworzenie tzw. banków czasu;
  • organizowanie wydarzeń mających na celu promowanie wolontariatu;
  • organizowanie wydarzeń związanych z Międzynarodowym Dniem Wolontariusza.

Zadania zgłaszane do konkursu, mogą być realizowane w szczególności poprzez: organizację konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, konkursów, plebiscytów, innych imprez mających na celu promocję wolontariatu oraz poszerzanie wiedzy i umiejętności wolontariuszy, a także poprzez organizację działań wolontaryjnych skierowanych do seniorów, w tym tworzenie tzw. banków czasu.

Oferty należy składać w terminie do 28 kwietnia 2017 r. - rozstrzygnięcie nastąpi do 28 maja 2017 r.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje, potwierdzona właściwą pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Międzywydziałowe Zespoły Zadaniowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Data wydarzenia: od 2017-04-06 do 2017-04-28
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • seniorzy
  • wolontariat