Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-04-02, 21:40
archiwalne
Ministerstwo Rozwoju ogłosiło kolejną edycję „Konkursu dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich”. Jego celem jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę Funduszy Europejskich. Wnioski można składać do 24 kwietnia 2017 r. Spotkanie informacyjne odbędzie się 5 kwietnia 2017 r. o godz. 12.30 w Ministerstwie Rozwoju.

Rodzaje projektów

W konkursie dofinansowanie mogą uzyskać:

 • Projekty prasowe
 • Projekty prasowo-internetowe
 • Projekty internetowe
 • Projekty edukacyjne

Grupy docelowe

 • Grupa: Potencjalni beneficjenci
  • Podgrupa: Przedsiębiorcy
  • Podgrupa: Mali i średni przedsiębiorcy z terenu Polski Wschodniej
  • Podgrupa: Start-upy i osoby chcące założyć start-up
 • Grupa: Potencjalni uczestnicy projektów
  • Podgrupa: Młodzi – NEET
  • Podgrupa: Młodzi – studenci, doktoranci
  • Podgrupa: Osoby z niepełnosprawnościami
  • Podgrupa: Osoby dorosłe zainteresowane nabyciem lub rozwinięciem posiadanych kompetencji
  • Podgrupa: Programiści
 • Grupa: Ogół społeczeństwa

Do każdej z grup przypisano kluczowe tematy, które muszą zostać przez Wnioskodawcę zaprezentowane w opracowanych przez niego materiałach.

Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą wziąć udział:

 • w przypadku projektów: prasowych, prasowo-internetowych, internetowych:
  • wydawcy tytułów prasowych lub ich biura reklamy,
  • wydawcy portali internetowych lub ich biura reklamy
 • w przypadku projektów edukacyjnych:
  • wydawcy tytułów prasowych lub ich biura reklamy,
  • wydawcy portali internetowych lub ich biura reklamy,
  • publiczni lub komercyjni nadawcy telewizyjni lub podmioty zarządzające czasem antenowym w stacjach telewizyjnych (np. biura reklamy nadawców telewizyjnych), publiczni lub komercyjni nadawcy radiowi lub podmioty zarządzające czasem antenowym w stacjach radiowych (np. biura reklamy nadawców radiowych),
  • agencje informacyjne

którzy spełniają pozostałe warunki określone w Regulaminie.

Wartość dofinansowania

Na realizację projektów w konkursie przewidziano dotacje w minimalnej wysokości 50 000 zł oraz maksymalnej wysokości dla:

 • Projektów prasowych - 300 000 zł;
 • Projektów prasowo-internetowych – 500 000 zł;
 • Projektów internetowych – 600 000 zł;
 • Projektów edukacyjnych – 600 000 zł

Tematyka konkursu

Tegoroczna edycja konkursu dotacji składa się z dwóch części – A i B. Część A ma charakter informacyjny i skierowana jest do mediów.Chcemy dzięki nim dotrzeć do poszczególnych grup odbiorców z precyzyjną informacją na temat możliwości jakie oferują im Fundusze Europejskie. Powstałe w ramach konkursu artykuły i materiały mają odpowiadać na potrzeby informacyjne poszczególnych grup docelowych oraz prezentować tematykę do nich skierowaną. Zgodnie z założeniami publikacje/materiały będą zamieszczane w tytułach lub miejscach, w których wymienione grupy w sposób naturalny poszukują informacji oraz w sposób, który jest dla danej grupy najbardziej atrakcyjny.

Druga część konkursu, część B dotyczy projektów edukacyjnych, których celem ma być zachęcenie dziennikarzy mediów lokalnych i regionalnych do poruszania tematów związanych z Funduszami Europejskimi oraz poszerzenie ich wiedzy o obszarach wsparcia i bezpłatnych źródłach informacji. Działania edukacyjne mają dostarczyć dziennikarzom mediów lokalnych wiedzy oraz praktycznych wskazówek, m.in. jak ciekawie i skutecznie, z punktu widzenia czytelnika, przekazywać informacje związane z FE.

Terminy

Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do: 24 kwietnia 2017 r.

Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie:

 • Projekty prasowe, prasowo-internetowe, internetowe: od 22 maja do 30 listopada 2017 r. (z możliwością do przedłużenia do 31 grudnia).
 • Projekty edukacyjne: od 1 maja 2017 r. do 31 marca 2018 r. (zajęcia warsztatowe mogą odbywać się w okresie wrzesień – listopad 2017 r.).


Ocena wniosków

Wnioski będą oceniane pod kątem formalnym, merytorycznym i budżetowym, według kryteriów wskazanych w Karcie Oceny Projektu. Stanowi ona załącznik do Regulaminu konkursu.

Uwaga!

Szczegółowe zasady ubiegania się o dotacje w konkursie określa Regulamin konkursu (PDF 565 KB)

Informacje dodatkowe

Dodatkowe pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: (odpowiedzi na pytania mailowe będą publikowane sukcesywnie na Portalu Funduszy Europejskich w zakładce: Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich/ Weź udział w promocji Funduszy Europejskich/ Współpraca z mediami i partnerami społeczno-gospodarczymi).

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne odbędzie się 5 kwietnia 2017 r. o godz. 12.30 w sali im. Min. Grażyny Gęsickiej w Ministerstwie Rozwoju (ul. Wspólna 2/4).
 

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich (PDF 565 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu:

Załączniki do regulaminu dla wszystkich projektów:

Załączniki dla linii prasowej, prasowo-internetowej, internetowej (część A):

Załączniki dla linii edukacyjnej (część B):


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich 2014-2020
Data wydarzenia: od 2017-03-29 do 2017-04-24
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • fundusze strukturalne
 • media