Przejdź do treści głównej

Program Polska-Białoruś-Ukraina: wyniki pierwszego etapu naboru

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-03-17, 22:48
archiwalne
Komisja wyboru projektów programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 obradowała w dniach 14-15 marca 2017 r. Dokonała oceny 600 koncepcji projektów złożonych w ramach pierwszego naboru wniosków w ramach celów tematycznych: dziedzictwo i bezpieczeństwo.

Przedstawiciele władz centralnych i regionalnych z trzech państw wchodzących w skład Komisji rekomendowali do drugiego etapu konkursu wszystkie pozytywnie ocenione koncepcje: 162 projekty w zakresie dziedzictwa oraz 172 dotyczące bezpieczeństwa.

Wartość wnioskowanego dofinansowania projektów zaproszonych do kolejnego etapu naboru to ponad 538 mln euro (247 mln euro na cel dziedzictwo i 291 mln na cel bezpieczeństwo). Wśród rekomendowanych projektów jest 195 inicjatyw polsko-ukraińskich, 114 polsko-białoruskich oraz 25 trójstronnych.

Ze względu na ogromne zainteresowanie wnioskodawców tematyką naboru Wspólny Komitet Monitorujący programu zdecydował o zwiększeniu środków dostępnych w naborze.

Kwota wzrosła z ok. 28 mln euro do ok. 56 mln euro (z ok. 13,5 mln euro do ok. 27 mln euro na cel dziedzictwo i z 14,5 mln euro do ponad 29 mln euro na cel bezpieczeństwo).

Rekomendowane projekty charakteryzuje wysoka jakość przygotowania. W ramach celu dziedzictwo do kolejnego etapu naboru przeszło 46% nadesłanych projektów, a w celu tematycznym bezpieczeństwo - aż 69% złożonych koncepcji.

Wśród partnerów projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego najwięcej jest samorządów lokalnych i regionalnych. O środki ubiegają się także organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne i kulturalne oraz religijne. Samorządy lokalne były również najbardziej aktywne w ramach celu bezpieczeństwo. Koncepcje projektowe złożyły także: instytucje ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe, edukacyjne oraz jednostki strażackie.

Wnioskodawcy zostaną w najbliższych dniach pisemnie poinformowani o wynikach naboru. Ci, których projekty zostały rekomendowane do drugiego etapu naboru, zostaną poproszeni o przesłanie pełnych wniosków aplikacyjnych z wymaganymi załącznikami. Planowany termin ich składania przypada na koniec czerwca.

Decyzje o wyborze projektów do dofinansowania zapadną jesienią 2017 r. dla celu tematycznego dziedzictwo, a później w zakresie bezpieczeństwa.

- Będziemy w dalszym ciągu wspierać wnioskodawców, którzy zostaną zaproszeni do złożenia pełnych wniosków o dofinansowanie – zapewnia wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. - Planujemy kolejną serię szkoleń i konsultacji. Zachęcam więc do śledzenia strony www.pbu2020.eu. O sukcesie będą decydować detale, więc niezbędna jest dalsza intensywna praca nad projektami, aby zwiększyć szanse na pozyskanie dotacji na realizację projektu. Dofinasowanie otrzymają wyłącznie najlepsze projekty.
 

Dziedzictwo - wnioskowane dofinansowanie

Bezpieczeństwo - wnioskowane dofinansowanie

Wyniki I etapu naboru

Informacje o programie: Polska - Białoruś - Ukraina


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Data wydarzenia: od 2017-03-20 do 2017-04-20
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • bezpieczeństwo
  • fundusze strukturalne
  • historia
  • kultura
  • rozwój regionalny
  • współpraca międzynarodowa